Odborník

Mgr. Mária Rippová
Mgr. Mária Rippová
riaditeľ a odborný garant
Jobpoint, spol. s r.o.

Vyštudovala odbor pracovná a organizačná psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998).

Od ukončenia štúdia sa venuje problematike personálneho poradenstva v rôznych formách. V rokoch 1999 - 2000 pracovala ako konzultant v personálnej agentúre SELECTA. Ako pracovný a organizačný psychológ a zároveň HR Manager pôsobila v rokoch 2000 - 2001 v spoločnosti Mark/BBDO Bratislava s.r.o.

Od 2001 vedie spoločnosť JOBPOINT, v ktorej zároveň pôsobí ako pracovný a organizačný psychológ, venuje sa poradenstvu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vlastní licenciu vydanú Slovenskou komorou psychológov, ktorej je zároveň členkou.

V roku 2012 ukončila špecializačné štúdium pracovnej a organizačnej psychológie na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu