Odborník

MUDr. Anna Záborská
MUDr. Anna Záborská
Poslankyňa Európskeho parlamentu

Predsedníčka Parlamentnej medziskupiny pre rodinu, ochranu dieťaťa a medzigeneračnú solidaritu. Dlhodobo presadzuje, aby sa pri príprave politiky na európskej úrovni zohľadňoval záujem rodiny.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu