Odborník

PhDr. Zuzana Kresánková
PhDr. Zuzana Kresánková
Spoluzakladateľka www.flexipraca.sk
Rodina a práca v harmónii, o.z.

Zuzana má niekoľkoročné skúsenosti z oblasti investičného bankovníctva a rizikového kapitálu (PricewaterhouseCoopers Česká republika a Slovensko, Slovenský postprivatizačný fond).  Pracovala ako projektový manažér na projektoch predaja/kúpy podnikov na Slovensku a v Českej republike, na analýze strategických opcií pre veľké konglomerácie, ako aj  na PPP (public-to-private partnership) projektoch. V súčasnosti pracuje v rodinnej firme. Má jedno dieťa (5).

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu