Partneri

  • Srdce Slovenska http://www.srdce-slovenska.sk/index.html - nezisková organizácia, ktorá sa venuje aktuálnym otázkam týkajúcich sa rodinného a pracovného života, ako aj podnikateľského a spoločenského prostredia na Slovensku. 

  • Personálne poradenstvo a vyhľadávanie vhodných kandidátov pracovných ponúk Jobpoint http://www.jobpoint.sk/

  • Fit For Flexi http://fitforflexi.cz - medzinárodný projekt je zameraný na podporu flexibilných foriem práce a ich šírenia medzi zamestnávateľmi v Čechách. 


Internetový sprievodca trhom práce
Platforma žien Slovenska


Informácie o flexibilnom pracovnom trhu