Poradňa

Dojčenie v práci (Zákonník práce 311/2001)

Prestávky na dojčenie

§ 170


(1) Matke, ktorá dojí svoje diea, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojenie.

(2) Matke, ktorá pracuje po urený týždenný pracovný as, patria na každé diea do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojenie a v alších šiestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka na dojenie za zmenu. Tieto prestávky možno zlúiť a poskytnúť na zaiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Ak pracuje po kratší pracovný as, ale aspoň polovicu ureného týždenného pracovného asu, patrí jej len jedna polhodinová prestávka na dojenie, a to na každé diea do konca šiesteho mesiaca jeho veku.

(3) Prestávky na dojenie sa zapoítavajú do pracovného asu ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.

PhDr. Zuzana Kresánková, Spoluzakladateľka www.flexipraca.sk, Rodina a práca v harmónii, o.z. | 20.03.2013 08:36
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu