Poradňa

Právne prekážky pri uplatňovaní flexibilných pracovných úväzkov

Aké sú právne prekážky pri uplatňovaní flexibilných pracovných úväzkov?

Nie sme si vedomí existencie právnych prekážok pri uplatňovaní vyššie uvedených pracovných úväzkov. Skôr to budú faktické, či skôr organizačné dôvody, od ktorých bude závisieť možnosť resp. ochota ich aplikácie (povaha činnosti zamestnávateľa, organizácia a rozvrh pracovných zmien, druh vykonávanej práce resp. možnosť jej vykonávania aj mimo pracoviska).

Mgr. Martina Krišťáková, Advokát | 08.02.2012 17:36
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu