Poradňa

Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky

Na MD som nastúpila 14.12.2010, RD začala 9.8.2011. Pred odchodom na MD som vyčerpala všetku dovolenku, na ktorú som mala nárok. RD mi končí 25.1.2014. Koľko dní dovolenky mi vzniklo počast MD a RD?
Materská dovolenka trvá obvykle 34 týždňov a je považovaná za ospravedlnené voľno v práci, ktoré sa posudzuje ako výkon práce a preto vám za toto obdobie musí poskytnúť zamestnávateľ dovolenku. Na koľko dní však máte presne nárok je najlepšie sa informovať u personalistu vášho zamestnávateľa, lebo do toho vstupujú informácie, ktoré neuvádzate (napr. vek a pod.).
Mgr. Daniela Grznárik, Vedúca ekonomicko-právneho oddelenia a manažérka projektu Regionfemme, Bratislavská regionálna komora SOPK | 16.01.2014 14:30
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu