Poradňa

Matka - živnostníčka

Môže matka na rodičovskej/materskej dovolenke pracovať na živnosť?
Matka na rodičovskej dovolenke môže podnikať ako živnostníčka. Nárok na rodičovský príspevok jej ostáva zachovaný.

Ešte upozorňujem na jej povinnosti voči sociálnej a zdravotnej poisťovni. Čo sa týka sociálnej poisťovne - ak nedosiahne jej hrubý príjem ako živnostníčky počas roka viac ako 12- násobok minimalneho vymeriavacieho zakladu, platcom jej dochodkoveho poistenia je štát maximálne do 6 rokov veku dieťaťa. Keď dosiahne vyšší prijem, stane sa z nej povinný platca a bude sa musieť prihlásiť do sociálnej poisťovne, to ale bude vedieť až po podaní daňového priznania. Každopádne však musí počítat s tým, že si bude musieť platiť zdravotné poistenie.

Mgr. Martina Krišťáková, Advokát | 21.03.2014 10:40
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu