Poradňa

Rodičovská dovolenka

Zamestnávateľ nie je povinný zamestnať ženu po viac ako 3 rokoch a držať jej miesto, ktorá si predĺžila rodičovskú dovolenku o 1 rok z dôvodu zlého zdravotného stavu dieťaťa?
Pri rodičovskej dovolenke sa predpokladá, že zamesnávateľ ženu nezamestnáva, lebo je už u neho zamestnaná, len čerpa rodičovskú dovolenku, ktorú jej poskytol. 

Avsak podla §166 ods. 2 ZP, kedže je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene na požiadanie predĺženie rodičovskej dovolenky v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, je táto žena aj po skončeni takto predĺženej rodičovskej dovolenky stále jeho zamestnancom. 

Nebolo by tak v prípade, ak by skončil pracovný pomer už predtým, napr. dohodou, alebo by bol na dobu určitú, v takom prípade nie je povinný zamestnávateľ opätovne ženu zamestnať. 
11.04.2014 15:46
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu