Poradňa

Odvody v skrátenom pracovnom pomere a pri dohode o vykonaní práce

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa spýtať - je povinný za mňa zamestnávateľ odvádzať všetky odvody (zdravotné, dôchodkové poistenie+daň z príjmov) aj v prípade pracovného pomeru na skrátený úväzok? A ako je to v prípade dohody o vykonaní práce? Ďakujem za Vašu odpoveď a želám príjemný deň. S pozdravom, Martina Remšíková
Odvody aj z príjmu zo skáteného úväzku je potrebné platiť v rovnakej miere ako pri plnom úväzku, resp. percentuálne sadzby sú rovnaké. 

SADZBY, VYMERIAVACIE ZÁKLADY A ĎALŠIE PARAMETRE V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ V ROKU 2014

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2014

Minimálny vymeriavací základ 402 eur. Maximálny vymeriavací základ 4025 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Sadzby poistného zamestnanec

Nemocenské poistenie 1,4%

Starobné poistenie 4%

Invalidné poistenie 3%

Poistenie v nezamestnanosti 1%

Sadzby poistného zamestnávateľ

Nemocenské poistenie 1,4%

Starobné poistenie 14%

Invalidné poistenie 3%

Poistenie v nezamestnanosti 1%

Garančné poistenie 0,25%

Úrazové poistenie 0,8%

Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného študent na DoBPŠ

Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia - 68 eur (naposledy v mesiaci, v ktorom študent dosiahne 18 rokov), 159 eur (od 18 rokov)

Starobné poistenie 4% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 68/159 eur)

Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 68/159 eur)

Sadzby poistného zamestnávateľ za študenta na DoBPŠ

Starobné poistenie 14% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 68/159 eur)

Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 68/159 eur)

Garančné poistenie 0,25% (z celého príjmu)

Úrazové poistenie 0,8% (z celého príjmu)

Rezervný fond 4,75% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 68/159 eur)

Sadzby poistného poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 4%

Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľ za poberateľa dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 14%

Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Garančné poistenie 0,25%

Úrazové poistenie 0,8%

Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného ostatní dohodári DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)

Starobné poistenie 4%

Invalidné poistenie 3%

Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)

Sadzby poistného zamestnávateľ za ostatných dohodárov DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)

Starobné poistenie 14%

Invalidné poistenie 3%

Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)

Garančné poistenie 0,25%

Úrazové poistenie 0,8%

Rezervný fond 4,75%

Viac na: 

http://blog.etrend.sk/mihalblog/socialne-a-zdravotne-poistenie-zmeny-v-odvodoch-od-112014.html

10.07.2014 19:03
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu