Poradňa

Preplatenie dovolenky počas materskej dovolenky

Dobrý deň, chcela by som Vás pekne poprosiť, či si môžem teraz u môjho zamestnávateľa žiadať preplatiť dovolenku, ktorá mi vznikla počas materskej dovolenky. Na materskú som nastúpila od mája do decembra 2014. Teraz prechádzam na rodičovskú dovolenku. "Normálnu" dovolenku som si v praci vyčerpala, jedna sa mi o dovolenku pocas materskej. Ďakujem pekne za pomoc.

Nárok na preplatenie dovolenky zo zákona nemáte, to však neznamená, že sa so zamestnávateľom na preplatení dovolenky nemožno dohodnúť. Je to však nad rámec jeho zákonných povinnosti a nie je to obvyklé. V každom prípade nezabudnite, že zamestnankyňa je povinná najmenej jeden mesiac vopred oznámiť zamestnávateľovi deň nástupu, prerušenia a skončenia materskej alebo rodičovskej dovolenky. Dovolenku, ktorú si nevyčerpáte v kalendárnom roku, v ktorom Vám ňu vznikol nárok (2014), je Vám zamestnávateľ povinný poskytnúť do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak však ostanete na rodičovskej dovolenke a nebudete si ju teda môcť vyčerpať do konca roka 2015, tak Vám ju zamestnávateľ poskytne po čerpaní rodičovskej dovolenky. Váš nárok nezanikne.

10.12.2014 11:16
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu