Poradňa

Práca pre seba

Práca pre seba v akejkoľlvek právnej forme (živnosť alebo SZČO, združenie alebo partnerstvo, povolanie s osobitným povolením, poločnosť s ručením obmedzeným) je jedným z riešení ako nájsť rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Umožní vám robiť si svoju prácu s radosťou, v čase, v akom vám to vyhovuje, na mieste, ktoré nevyžaduje časovo náročné cestovanie.

Niekoľko návrhov na úvahy, prv než sa pustíte do podnikania, som zhrnula v článku Kde hľadať inšpirácie na podnikanie? Keď už začnete podnikať, predstavím vám niekoľko výhod a nevýhod podnikania, aby ste lepšie zvážili svoje rozhodovanie.

Najpríťažlivejším na práci pre seba sú hlavne flexibilný čas a sloboda vlastného “šéfovania”. Na druhej strane je tu neistota príjmu, predovšetkým v začiatočnej fáze podnikania. Ako sa stotožňujete so situáciou nebyť závislým/ou na pravidelnom mesačnom príjme, resp. byť závislým/ou na nepravidelnom príjme? Začiatok podnikania znamená veľa práce a hoci si budete môcť organizovať svoj režim tak, že budete môct vyzdvihovať deti zo školy, naďalej budete musieť využívať služby starostlivosti o deti. Tiež sa môže stať, že budete pracovať do noci, aby ste dokončili prácu v termíne.

PLUSY:

 • Smerovanie vášho podnikania je pod vašou kontrolou

 • Možete si vytvoriť svoje vlastné pracovné prostredie

 • Menej stresu (keď sa váš biznis ustáli)

 • Riadite si svoj čas a mate potrebnú flexibilitu

 • Vy si stanovujete ciele pre svoj úspech

 • Vy sa rozhodujete na objeme vášho príjmu, ktorý mienite dosiahnuť

 • Môžete spolupracovať s druhými na úlohách, ktoré sú prácne alebo na ktoré nepostačujú vaše schopnosti

 • Je prestížne mať svoj vlastný úspešný biznis

 • Získavate vedomosti a skúsenosti, ktoré budú pre vás užitočné po zvyšok života

 • Do práce vkladáte vlastné nadšenie

 • Máte viac slobody

 • Tvoríte

 • Finančný zisk


MÍNUSY:

 • Ak je nejaký problém, musíte ho riešiť vy

 • Úspech si vyžaduje čas

 • Príjem bude premenlivý

 • Budete potrebovať veľa času, aby ste začali a aby ste riešili veľa problémov

 • Existuje veľký tlak, aby ste uspokojili zákazníkov

 • Budete musieť investovať peniaze

 • Nadčasy nebudete mať zaplatené

 • Musíte byť veľmi prospôsobivý/á zmenám

 • Môže byť ťažké “vypnúť”

 • Stres môže ovplyvniť vzťahy

 • Neexistuje žiadna garancia, že váš biznis bude úspešný

 • Možno budete potrebovať úver alebo garancie na podporu vášho podnikania

 • Môžete sa cítiť izolovaný/á alebo sám/sama

 • Niekedy sa može zdať, že už to vzdáte

 • Žiadne “sick days” alebo zamestnanecké výhody

 • Vonkajšie fakory môžu výrazne ovplyvniť váš úsepch (napr. zákazník v bankrote)

Srdcom akéhokoľvek podnikania, pre ktoré sa rozhodnete, budete vy. Tvorba stratégie, marketing, financie, IT podpora, výroba a služby zákazníkom – za všetko toto budete zodpovedný/á, teda aspoň na začiatku. Avšak byť zodpovedný/á za všetky oblasti nezmnamená, že všetko toto musíte robiť sám/sama. Nechajte si pomôcť zaplniť svoje medzery v zručnostiach (nikto nevie všetko) a všetky zarobené peniaze opäť vložte do podnikania.

Autorky Vlasta Kostercová a Zuzana Kresánková čerpali inšpirácie z portálu www.womenlikeus.co.uk. Veľa užitočných informácií nájdete i na www.flexipraca.sk, kde radi podporíme vaše podnikanie prostredníctvom virtuálnej vizitky. V prípade potreby pomoci pri vypracovaní podnikateľského plánu, vám tiež pomôžeme.

23.01.2015 14:33
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu