Poradňa

KDE HĽADAŤ PODNIKATEĽSKÉ NÁPADY

Chcete podnikať, no prísť na trh s novou myšlienkou nie je pre vás zrovna jednoduché. Nič vás nenapadá. Máte pocit, že vás fantázia a tvorivosť opustili. Ak je toto váš prípad, skúste využiť SCAMPER.

SCAMPER

Chcete podnikať, no prísť na trh s novou myšlienkou nie je pre vás zrovna jednoduché. Nič vás nenapadá. Máte pocit, že vás fantázia a tvorivosť opustili. Ak je toto váš prípad, skúste využiť SCAMPER.

Čo je to?

Nejde o nič nové, ani o nič, čo by som vymyslela ja. Ide len o to, že sa na veci okolo vás začnete pozerať inak. Nedávno som publikovala pár inšpirácií pre tých, ktorí chcú podnikať, no nevedia, kde vziať nápady. Keď sa môjmu pohľadu naskytol tento spôsob “generovania” myšlienok, nedalo mi to, aby som ho nepriblížila tým, ktorí ešte oň “nezakopli”. Javí sa mi ako vhodné doplnenie tejto témy.

Názov myšlienkového nástroja SCAMPER tvoria začiatočné písmená slov, ktoré zároveň vystihujú jeho podstatu:

 

S – Substitute (Nahraď)

C – Combine (Skombinuj)

A – Adapt (Uprav)

M – Modify (Zmeň)

P – Put to other use (Vyskúšať inak)

E – Eliminate (Odstráň)

R – Rearrange/Reverse (Otoč)

 

Nástroj dokáže pomáhať tvoriť myšlieny pre nové produkty alebo služby tým, že vás núti uvažovať nad tým, ako by sa dali zlepšiť tie už existujúce.

O autoroch

Za touto technikou stoja predovšetkým dve osoby: Alex Osborn – autor tvorivej techniky “brainstorming” a Bob Eberle – autor kníh na podporu detskej kreativity.

Ako ho používať?

 1. Vyberte si existujúci produkt alebo službu. Môže to byť niečo, čo by ste chceli zdokonaliť, niečo, s čím máte problém, alebo niečo, čo by mohlo byť dobrým začiatkom pre ďalší rozvoj.

 2. Spýtajte sa otázky ohľadom produktu / služby. Otázky si usporiadajte podľa pomôcky SCAMPER. Pár otázok alebo nápoved je uvedených nižšie.

 3. Nájdite odpovede na tieto otázky. Je medzi zodpovedanými myšlienkami niečo, čo by mohlo byť životaschopné? Môžno na zákalde toho vytvoriť nový produkt alebo zdokonaliť už existujúci? Ak áno, zahĺbte sa do niektorej z myšlienok.

Ak už máte výrobok alebo službu, nechajte sa inšpirovať nasledovnými inšpiratívnymi “nápovedami”:

S – Substitute (Nahraď)

 • Ktoré materiály alebo zdroje je možné nahradiť alebo vymeniť, aby bolo možné výrobok / službu zdokonaliť?

 • Aké iné vstupy (materiál, prísady, ľudia, miesto, čas, energia, prístup, …) alebo iný proces / spôsob môžete použiť na výrobu alebo poskytnutie služby?

 • Môžete použiť výrobok / službu ako náhradu za iný výrobok alebo službu?

 • Môžete použiť výrobok / službu niekde inde, v inom odvetví, trhu a pod.? 

C – Combine (Skombinuj)

 • Čo sa stane, ak skombinujete tento produkt / službu s iným? Vytvoríte niečo nové?

 • Čo môžete skombinovať, spojiť alebo zmiešať (materiál, črty, procesy, ľudí, vlastnosti, komponenty, …) výrobku / služby, aby vznikli nové produkty / služby alebo aby ste maximalizovali možné použitia produktu / služby?

 • Čo skombinovať, aby vznikla synergia?

A – Adapt (Uprav)

 • Ako môžete upraviť produkt / službu, aby mohli slúžiť na iný účel, iným spôsobom, v iných podmienkach?

 • Ktoré časti produktu / služby môžu byť upravené, aby sa zmenili povaha alebo charakter produktu / služby?

 •  Za čo zameniť tieto časti?

 • Čo alebo koho napodobniť, aby sa produkt / služba upravili?

 • Čo ešte vyzerá ako váš prodkut / služba?

 • Do akého iného prostredia by ste mohli umiestniť produkt / službu?

 •  Aké iné produkty / služby by ste mohli použiť ako inšpiráciu?

 • Ponúka minulosť nejakú paralelu so súčasnosťou?

 •  Môžete niečo skopírovať?

 •  Dá sa niečo napodobniť?

M – Modify (Zmeň)

 • Ako môžete zmeniť tvar, výzor, farbu, chuť, formu, materiál, vlastnosť, skupenstvo, funkciu, spôsob, pocit (z) produktu / služby?

 • Ako možno produkt / službu zväčšiť, predĺžiť, uľahčiť?

 • Čo môžete pridať, aby ste modifikovali produkt?

 • Čo môžete zdôrazniť, aby ste vytvorili alebo pridali hodnotu výrobku / službe?

 • Ktorá časť výrobku by mohla byť posilnená, aby ste vytvorili niečo nové?

 • Ako možno produkt / službu “zveličiť”: niečo pridať, zvýšiť frekvenciu, urobiť silnejšie, vyššie, dlhšie, hrubšie, vytvoriť pridanú hodnotu, dodať ďalšiu ingredienciu, niečo zdvojiť, rozmnožiť, preháňať?

 • Alebo opačne: čo odstrániť, zmenšiť, skrátiť, skondenzovať, znížiť, skrátiť, zosvetliť, vynechať, rozdeliť, zjednodušiť, zmienriť? (súvisí s “eliminate”)

P – Put to other use (Vyskúšať inak)

 • Môžete použiť produkt / službu niekde inde, napr. v inom priemysle, v inej oblasti, na inom trhu, s inými ľuďmi?

 • Kto ešte môže používať produkt / službu?

 • Ako inak sa dá použiť výrobok / služba? Rôzne použitia?

 • Ak upravíte produkt / službu, aké iné použitia sú možné?

 • Ako by sa produkt / služba správali za iných podmienok?

 • Môžete recyklovať odpad z produktu, aby ste vytvorili niečo nové?

E – Eliminate (Odstráň)

 • Ako môžete zjednodušiť produkt / službu?

 • Ktoré vlastnosti, časti alebo pravidlá môžete odstrániť?

 • Čo môžete zmierniť?

 • Ako môžete produkt / službu zmenšiť, zrýchliť, zosvetliť, znížiť námahu, odstrániť odpad, znížiť náklady?

 • Čo sa stane, ak odstránite časť produktu / služby alebo procesu?

 • ü  Ako inak, než je bežné, môžete vyrobiť produkt / poskytnúť službu?

R –Reverse (Otoč)

 • Čo sa stane, ak zmeníte poradie v procese výroby alebo posktovania služby?

 • Čo sa stane, ak sa pokúsite urobiť presný opak toho, čo robíte teraz?

 • Aké úlohy / komponenty môžete zameniť?

 • Ako môžete produkt reorganizovať?

 • Môžete sa pozrieť na produkt / službu z inej strany?

 • Môžete zmeniť spôsob výroby?

 • Ako môžete dosiahnuť pravý opak?

 • Zameňte príčinu a dôsledok.

 • Zmeňte rozvrh.


Viac o tvorbe podnikateľských myšlienok a podnikateľských plánoch čítajte TU ...


Inšpirácie z: www.mindtools.com, www.brainstrming.co.uk

 

05.05.2015 09:47
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu