Poradňa

Materská dovolenka a TPP

Poprosím o radu....od 1 . júla nastupujem na MD, no chcem aj naďalej pracovať na inú pracovnú zmluvu, nakoľko z terajšej mi bude vyplácaná MD....moja otázka, čo je lepšie dohoda, či normálne TPP na dobu určitú...aké budem platiť odvody ? Myslím sociálnu, zdravotnú..môžem sa prihlásiť na materskú a zároveň nahlásiť nový pracovný pomer ? Po skončení MD sa môžem vrátiť na svoju pôvodnú pracovnú zmluvu ?

Ak je žena zamestnaná, nesmie mať v období nároku na materské príjem, ktorý by dal považovať za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Pri posudzovaní príjmu sa však prihliada iba na príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého si zamestnankyňa uplatnila nárok na materské. Vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať materské je teda možné - za určitých podmienok. 

Mgr. Jana Hrabková, z Komunikačného odboru Sociálnej poisťovne, upresňuje: „Ak by zamestnankyňa počas obdobia trvania dôvodu na poskytovanie materského poberala príjem vyplývajúci z existencie nemocenského poistenia, z ktorého si uplatnila nárok na materské (z povinného nemocenského poistenia zamestnanca) a uvedený príjem by sa považoval za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona, za uvedené obdobie by zamestnankyňa nespĺňala podmienky nároku na materské.

Ak by sa ale zamestnankyňa počas poberania materského zamestnala u iného zamestnávateľa, alebo ak by so svojím pôvodným zamestnávateľom uzavrela novú pracovnú zmluvu zakladajúcu ďalšie povinné nemocenské poistenie zamestnankyne, existujúci nárok na materské predmetnej zamestnankyne by táto skutočnosť neovplyvnila, a to ani v prípade, ak by v čase poberania materského mala z uvedených pracovnoprávnych vzťahov príjem, ktorý by sa považoval za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona.“

To znamená, že ak žena poberajúca materské, uzatvorí nový pracovný pomer – u nového zamestnávateľa alebo hoci aj u pôvodného, ale napríklad na inú pracovnú pozíciu alebo na dobu určitú, prípadne uzatvorí s novým alebo pôvodným zamestnávateľom dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  – príjem vyplývajúci z tejto zmluvy/dohody ju nepripraví o materské.


22.06.2015 08:17
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu