Poradňa

Pracovný čas

Je možné pracovať 16-hodinové pracovné smeny, a to v trvaní jedného týždňa alebo aj počas jedného mesiaca ?

Z otázky nie je zrejmé, či dotknutý zamestnanec má pracovné zmeny v trvaní 16 hodín každý pracovný deň v priebehu uvedeného týždňového resp. mesačného obdobia, teda či má rovnomerne rovrhnutý pracovný čas počas daného obdobia, alebo zamestnanec vykonáva prácu v takej pracovnej zmene iba počas niektorých dní v rámci daného obdobia. Vo všeobecnosti však podľa § 92 Zákonníka práca je zamestnávateľ povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej zmeny a začiatkom nasledujúcej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec (t.j. zamestnanec mladší ako 18 rokov) aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín, čím je nepriamo určený maximálny rozsah pracovnej zmeny (t.j. 12 hodin resp. 10 hodín v prípadne mladistvého zamestnanca). Uvedený odpočinok medzi dvomi pracovnými zmenami je však možné skrátiť až na 8 hodín (t.j. v takom prípade pôjde o pracovnú zmenu v trvaní 16 hodín) zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých poľnohospodárskych prácach, pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby, pri naliehavých opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie zamestnancov, a pri mimoriadnych udalostiach (všetko sú to prípady, kedy tak môže zamestnávateľ o skrátení odpočinku rozhodnúť jednostranne). Zamestnávateľ je však v takých prípadoch povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi do 30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok. Ak sú teda v konkrétnom prípade splnené uvedené podmienky, tak pracovná zmena môže trvať aj 16 hodín.

Mgr. Martina Krišťáková, Advokát | 29.01.2013 15:17
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu