Poradňa

Privyrábam si. Ako je to s daňami?

Som na materskej a privyrábam si. Kedy nemusím platiť dane?

Mamička na materskej dovolenke je poberateľka dávky materské z nemocenského poistenia. To znamená, že ak nechce prísť o materské, nemôže mať príjem, ktorý jej zakladá vznik nemocenského poistenia. Nemôže teda pracovať ani na základe pracovného pomeru, ani na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Obidva spôsoby totiž zakladajú vznik nemocenského poistenia.

Mamička však môže využiť možnosť privyrobiť si – na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka (mandátna zmluva, zmluva o dielo, inak nepomenovaná zmluva...), pretože tieto nezakladajú vznik nemocenského poistenia. Navyše, takýto príjem sa v rámci daňového priznania zaraďuje podľa § 8 medzi tzv. ostatné príjmy, a tie je možné vo výške 500 eur oslobodiť od dane.

Ak si mamička na materskej občasne privyrobí strážením detí a zarobí si napríklad 1200 eur (ide teda o príležitostný príjem), túto sumu si môže oslobodiť o 500 eur. Rozdiel – 700 eur, uvádza do daňového priznania a platí z neho daň z príjmov iba v prípade, ak má súhrn celkových príjmov za daný rok vyšší ako 3803,33 eur. Ak je toto jej jediný vlastný príjem za daný rok, uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane a daň neplatí.

Jaroslava Lukačovičová, Podnikateľka, ekonomické a daňové poradenstvo | 30.11.2015 12:37
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu