Poradňa

Privyrábam si. Ako je to s daňami?

Som na študent/ka a privyrábam si. Kedy nemusím platiť dane?

Túto otázku môžeme rozdeliť na dve podtémy. Jedna sa týka povinnosti podať po skončení zdaňovacieho obdobia daňové priznanie k dani z príjmov a druhá následne, či aj napriek povinnosti podať daňové priznanie, vznikne aj povinnosť uhradiť daň z príjmov.

Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník (bez ohľadu na to či je študent, zamestnanec, dôchodca alebo živnostník), ak jeho príjmy za predchádzajúci rok prekročili polovicu nezdaniteľnej časti základu dane. Pre rok 2015 to je suma príjmov vyššia ako 1901,67 eur/rok. Čiže, ak študent dosiahol počas roka príjmy vyššie ako 1901,67 eur, je povinný podať daňové priznanie.

Druhá podtéma zodpovie odpoveď na otázku, či je aj pri povinnosti podať daňové priznanie povinný platiť daň. Každý daňovník má po splnení podmienok nárok na tzv. nezdaniteľnú časť základu dane. V praktickom vysvetlení je to čiastka, na ktorú mu štát nesiahne, čo sa týka daní. O túto čiastku (pre rok 2015 = 3803,33 eur) je možné si znížiť základ dane. To znamená rozdiel príjmov a výdavkov, alebo iba samotné príjmy – ak k nim daňovník nemá žiadne výdavky.

V tomto prípade platí, že študent, ktorý prekročí sumu príjmov vo výške 1901,67 eur, je povinný podať po skončení roka daňové priznanie, ale povinnosť platiť daň z príjmov mu vznikne až v prípade príjmov vyšších ako 3803,33 eur.

Jaroslava Lukačovičová, Podnikateľka, ekonomické a daňové poradenstvo | 30.11.2015 12:40
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu