Poradňa

Privyrábam si. Ako je to s daňami?

Som dôchodca a privyrábam si. Kedy nemusím platiť dane?

Tu je situácia veľmi podobná ako v prípade študentov. Povinnosť podať daňové priznanie má aj dôchodca, ak jeho príjmy za predchádzajúci rok prekročili polovicu nezdaniteľnej časti základu dane. Čiže ak dosiahol počas roka príjmy vyššie ako 1901,67 eur.

O tom, či má dôchodca nárok si v daňovom priznaní odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane, rozhoduje fakt, či sa stal dôchodcom počas roka alebo ním už bol k 1.1.

Ak bol starobným dôchodcom k 1.1. daného roka, z nezdaniteľnej časti základu dane (3 803,33 eur) si odpočíta výšku vyplatených dôchodkov. Uplatniť si môže len rozdiel alebo nič, ak je výška vyplatených dôchodkov vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane.

Ak sa stal dôchodcom počas roka, môže si uplatniť celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane (3 803,33 eur).

V tomto prípade platí, že dôchodca, ktorý prekročí sumu príjmov vo výške 1901,67 eur, je povinný podať po skončení roka daňové priznanie. Dôchodca, ktorý ním bol už k 1.1. daného roka, platí daň  z celého príjmu, ktorý dosiahol – teda ak jeho dôchodok vyšší ako 3803,33 eur/rok.

Dôchodca, ktorý sa ním stal počas roka, platí daň až v prípade príjmov vyšších ako 3803,33 eur.

Jaroslava Lukačovičová, Podnikateľka, ekonomické a daňové poradenstvo | 30.11.2015 12:41
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu