Poradňa

Privyrábam si. Ako je to s daňami?

Som nezamestnaný a privyrábam si. Kedy nemusím platiť dane?

Nezamestnaný, evidovaný na úrade práce v evidencii nezamestnaných, si môže každý mesiac privyrobiť do výšky 75% životného minima bez toho, aby prišiel o dávku v nezamestnanosti alebo bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Môže si tak privyrobiť na základe pracovného pomeru alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru, pričom musí doniesť po skončení kalendárneho mesiaca potvrdenie o príjme. Nezamestnaný tiež môže využiť možnosť privyrobiť si na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka a využiť oslobodenie príjmu do výšky 500 eur/rok.

Jaroslava Lukačovičová, Podnikateľka, ekonomické a daňové poradenstvo | 30.11.2015 12:43
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu