Poradňa

Privyrábam si. Ako je to s daňami?

Som zamestnaný a privyrábam si. Kedy nemusím platiť dane?

Pokiaľ takto zamestnaný daňovník nechce pracovať na základe Zákonníka práce, alebo si založiť živnosť či obchodnú spoločnosť, môže využiť možnosť privyrobiť si na základe zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka (mandátna zmluva, zmluva o dielo, inak nepomenovaná zmluva). Tento príjem sa v rámci daňového priznania zaraďuje medzi príjmy podľa § 8, tzv. ostatné príjmy a tie je možné vo výške 500 eur oslobodiť od dane. Takto dosiahnuté príjmy uvedené v daňovom priznaní po oslobodení o 500 eur vstupujú daňovníkovi do ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Jaroslava Lukačovičová, Podnikateľka, ekonomické a daňové poradenstvo | 30.11.2015 12:44
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu