Skúsenosť s flexibilnými formami práce

Pochádzam z takej úplne normálnej rodiny. Otec pracuje. Mama tiež pracuje. No a okrem toho mama ešte varí, pečie, nakupuje, upratuje, stará sa o rodinu a čo ja viem čo ešte. Neviem ako to všetko dokázala (teda viem, ale to je námet na inú kapitolu). Mne to tak nejde. A hlavne to tak nechcem, chýba mi v tom rovnováha a veci z nej vyplývajúce.

Ako sa nám narodili deti, vstúpila som do novej reality. Ani potuchy som predtým nemala, čo je to skutočné materstvo. Aj keď sa predtým moja pracovná pozícia nazývala -ý manažér, s manažmentom sa kamarátila len zľahka. Skutočný manažment len nastúpil až vtedy, keď pribudli deti (a to ich mám len dve). Všetko vypočítané na minúty. Ale to pre mamy nie je žiadna novinka.

Ako deti vyrástli a neviseli mi doslovne na krku, chcela som pracovať alebo lepšie povedané aj pracovne sa realizovať. Len za ten čas počiatkov môjho materstva sa všetko u môjho zamestnávateľa zmenilo a nebolo sa kam vrátiť. Nevedela som ako využiť to, čo som sa v škole a v práci naučila. Rozbehla som sa viacerými smermi a hľadala alternatívy. A tak som sa zoznámila i so slovom „flexibilita“. Potenciálni zamestnávatelia však tento pojem nepoznali alebo nechceli poznať. Zhodou aj iných náhod som sa rozhodla, že sa im to pokúsim vysvetliť.

Popri tom som v rámci vlastného prieskumu zistila, že mamičky po materskej a rodičovskej dovolenke sa delia na tieto skupiny:

1. Mamičky vracajúce sa do predchádzajúceho zamestnania, kde im umožnia pracovať flexibilne, napr. na skrátený úväzok.
2. Mamičky vracajúce sa do predchádzajúceho zamestnania, otecko ide na materskú alebo rodičovskú dovolenku.
3. Mamičky, ktoré majú na blízku pomoc rodičov alebo niekoho spoľahlivého, a môžu, chcú alebo musia pracovať na plno.
4. Mamičky, ktoré radšej ostali pri deťoch aj po ich treťom roku života, lebo sa im chcú venovať intenzívnejšie.
5. Mamičky s vlastným biznisom, ktorý dokážu zladiť s rodinným životom.
6. Turbo-mamičky, ktoré zvládajú zladiť prácu a rodinu bez pomoci.
7. A možno aj iné.

Čiže pre mnohé žiadna stredná cesta. Takto vyzerá pracovná flexibilita z pohľadu matky v skutočnosti.

Na druhej strane sú tu zamestnávatelia. Nechcem ich hádzať do jedného vreca. Našla som pekné príklady ako vyšli v ústrety maminám. No je ich málo. Budem hľadať ďalšie ...
Vlasta | 16.05.2012 13:13
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu