Viete, že...

PRIESKUM - Viac ľudí môže pracovať na flexibilný pracovný čas.

Najčastejšie poskytovaným benefitom je flexibilný pracovný čas

Firmy svojim zamestnancom ako benefit najčastejšie poskytovali flexibilný pracovný čas. Flexibilný pracovný čas bol v prvom polroku 2011 najrozšírenejším spomedzi 15 sledovaných nefinančných benefitov. V prieskume Platy.sk až 25 % pracujúcich deklarovalo, že môžu pracovať v čase, kedy im to vyhovuje.

Ďalšími rozšírenými benefitmi sú nápoje na pracovisku zadarmo, mobilný telefón na súkromné účely a vzdelávanie zamestnancov.

Tabuľka 2: Podiel ľudí s jednotlivými benefitmi

Podiel ľudí s jednotlivými benefitmi

Zdroj: Platy.sk

August 2011

Profesia | 08.02.2012 17:49
Zdroj: http://www.profesia.sk/cms/newsletter/august-2011/viac-ludi-moze-pracovat-na-flexibilny-pracovny-cas/43305
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu