Viete, že...

PRÍKLADY - Ako firmy pomáhajú skĺbiť prácu a súkromie.

Pri skĺbení pracovného a súkromného života sa firmy snažia vychádzať zamestnancom v ústrety. Ako na to idú v spoločnostiach Etarget, Microsoft Slovensko, Hewlett-Packard Slovakia či LG Electronics?

Marcel Vašš,  obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti Etarget

Skĺbenie práce a súkromného života síce nijakým programovým menom v našej spoločnosti nenazývame, no riadime sa princípom, že dobrý zamestnanec je predovšetkým spokojný a oddýchnutý. Po 17.30 v našej firme nájdete málokoho, výrazne odporúčame všetkým zamestnancom nezostávať v práci dlhšie. Samozrejme, vyskytnú sa výnimky, keď je potrebné stihnúť blížiaci sa termín. Snažíme sa však všetko plánovať tak, aby také prípady boli u nás čo najmenej. Dbáme na zosúladenie práce a osobného života aj pri výbere tréningov pre našich manažérov. Všetky, ktoré doteraz absolvovali, sa okrem manažérskych zručností z veľkej časti venovali aj skĺbeniu práce so súkromím.

Petra Fürbecková,  manažérka ľudských zdrojov spoločnosti Microsoft Slovensko

Rovnováhu pracovného a súkromného života sa u našich zamestnancov snažíme dosahovať rôznymi nástrojmi. Ak je niekto produktívnejší pri práci z domu, môže túto možnosť kedykoľvek využiť aj vďaka možnosti pripojiť sa k firemnej sieti aj z domu. Okrem toho zamestnancov odmeňujeme výkonovo, to znamená, že nezáleží na tom, koľko času strávia v práci, ale rozhodujú výsledky, ktoré dosiahnu. Harmonicky skĺbiť prácu a rodinu pomáhame aj našim zamestnancom rodičom. Mamičky sa z materskej dovolenky môžu vracať postupne, podľa individuálnych možností. Od part–time práce z domu až po full–time prácu z kancelárie, príchod do práce si môžu riadiť samy. Pracovný čas v našej firme je flexibilný a záleží na každom zamestnancovi, ako si ho naplánuje.

Karol Wicklein,  HR manažér, spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia

Intenzívny rast firmy a vysoké nároky na pracovný výkon sú hlavné dôvody, že aj naša personálna politika si kladie za cieľ zavádzať a riadiť interné programy rovnováhy medzi prácou a súkromným životom. Ako dobrý príklad môže poslúžiť aj nedávne zavedenie fl exibilných zamestnaneckých výhod. Z tejto ponuky si každý zamestnanec, bez ohľadu na jeho individuálne záujmy a životnú fázu, v ktorej sa nachádza, určite nájde benefi t šitý priamo na jeho potreby. Už štandardnou možnosťou je práca na skrátený úväzok, čiastočná práca z domu a dni plateného voľna nad rámec zákona pri rôznych rodinných udalostiach. Taktiež zamestnanci veľmi oceňujú životné poistenie, doplatok mzdy počas PN alebo úhradu nákladov spojených s používaním internetu. Samozrejme, myslíme aj na prevenciu, a preto súčasťou našich zamestnaneckých výhod je nadštandardná lekárska starostlivosť.

Petr Šamalík,  riaditeľ oddelenia ľudských zdrojov LG Electronics

Naša starostlivosť o zamestnancov sa uberá trošku inou cestou, ako je trend work–life balance v anglosaskom chápaní. Zamestnanci, pochopiteľne okrem finančného ohodnotenia závislého od merateľných výsledkov, majú možnosť čerpať z bohatého radu benefitov. Ich prostredníctvom môžu ovplyvňovať výšku svojho zárobku, pracovný čas či výhodne si zakúpiť naše produkty do domácnosti, a tak spríjemniť súkromný život nielen sebe, ale aj svojim blízkym. Takisto reagujeme na osobné výročia a iné významné udalosti v živote svojich zamestnancov, ako aj podporujeme mimopracovné aktivity orientované najmä na porozumenie a komunikáciu v pracovnom tíme. Nie všetky benefi ty sú využívané so železnou pravidelnosťou, ale záujem o ne je veľký. Nechceme však zaspať na vavrínoch ani v tejto oblasti, programy slúžiace na starostlivosť o zamestnancov a ich motiváciu budeme naďalej rozvíjať a zdokonaľovať.

29.09.2008

zk, Pravda | 08.02.2012 18:26
Zdroj: http://profesia.pravda.sk/ludske-zdroje/clanok/17649-ako-firmy-pomahaju-sklbit-pracu-a-sukromie/
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu