Viete, že...

Dá sa zladiť práca a voľný čas?

Keď robíte viac ako dvanásť hodín denne, nemáte čas rozvíjať sa v iných oblastiach. Aj o tom je horúci trend – work – life balance – čiže udržiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Dnes je bežné, že ľudia trávia v práci viac, ako je stanovený 8–hodinový pracovný čas. Podľa ankety na portáli Profesia. sk 48 percent návštevníkov trávi v práci viac ako 8 hodín. Projekty vybalansovania osobného a pracovného života sa už začínajú stávať súčasťou zamestnaneckých programov aj na Slovensku. Ich cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi prácou a osobným životom.

"Stále však ide skôr o rôzne typy športovo–kultúrnych poukážok v rámci zamestnaneckých benefi tov. Skutočné projekty v oblasti spojenia pracovného a súkromného života sú skôr výnimkou,“ tvrdí Jana Zedníková, marketingová riaditeľka spoločnosti Trenkwalder.

Ako dodržať rovnováhu

V tejto súvislosti si však treba vyjasniť najmä to, čo je a čo nie je programom work – life balance. "Kontinuálne investície do zamestnaneckých politík a rozvoja ľudských zdrojov, projekty ktorými získavajú obe strany, ale najmä programy, ktoré vychádzajú z konkrétnych požiadaviek zamestnancov, sa dajú označiť ako projekty work – life balance,“ uvádza na pravú mieru Zedníková.

"Využiť v práci čas na maximum a nezostávať v práci zbytočne dlho si vyžaduje pevnú sebadisciplínu, motiváciu, dobrý časový plán a rozvrhnutie si pracovných povinností,“ tvrdí Lucia Burianová zo spoločnosti Profesia.

Dlhodobý 100–percentný výkon? Neexistuje!

Mnohí ľudia tvrdia, že ak chcú odvádzať vysoký pracovný výkon, musia si najskôr dobre odpočinúť. "Zamestnávatelia pomaly prichádzajú na to, že ak sa snažia zo zamestnancov vyťažiť čo najviac, bez investícií do regenerácie pracovnej sily, strácajú ich zamestnanci v dlhodobom kontexte mnoho energie a prejaví sa u nich syndróm vyhorenia,“ spresňuje Jana Zedníková.

Psychológovia potvrdzujú, že nie je možné podávať dlhodobo 100–percentný výkon. Mnohé firmy však nepripustia, že by ľudia v pracovnom čase pracovali len na 40 percent, pritom toto číslo je realitou.

"Zamestnanec, ktorý dlhodobo trávi v práci veľa času, bez ohľadu na to, aký výkon podáva, postupne začne mať sklon k fluktuácii a prejaví sa uňho tzv. syndróm vyhorenia. V situácii, aká je v súčasnosti na slovenskom trhu práce, budú zamestnávatelia nútení zmeniť aj svoj postoj k zamestnancom, budú ich viac šetriť a poskytovať im vyššiu starostlivosť,“ spresňuje Zedníková. Prax vyžaduje pružnosť

Natlačiť prácu do kratšieho časového úseku a využívať čas v práci na maximum. Viete si napríklad predstaviť, že budete pracovať len 4 hodiny denne, ale pritom podáte maximálny výkon? Trendy ukazujú, že to nie je nemožné. „Na tento systém postupne nabehnú najmä veľké firmy, ktoré dokážu ľahšie vykryť z vlastných zdrojov výpadok pracovnej sily. Ide najmä o nadnárodné spoločnosti, ktoré majú tradíciu work – life balance konceptov zo svojich materských firiem, ktoré sú pružnejšie v zavádzaní takýchto zamestnaneckých balíčkov.

Veľmi náročné je uplatniť koncept work – life balance napríklad v strojárstve, prípadne vo všetkých profesiách založených na pásovej výrobe,“ dodáva Zedníková. Podľa jej slov najčastejšie je možné fungujúce systémy vybalansovania požiadaviek na kariéru a život badať v oblasti bankovníctva a služieb.

23.09.2008

Zuzana Kullová, Pravda | 08.02.2012 18:30
Zdroj: http://profesia.pravda.sk/ludske-zdroje/clanok/17646-da-sa-zladit-praca-a-volny-cas/
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu