Viete, že...

Rodová rovnosť.

Jedným z indikátorov vypovedajúcim o zodpovednosti vplývania firmy na spoločnosť je aj jej postoj a konkrétne aktivity v otázkach rodovej rovnosti. Podľa nedávno zverejnených výsledkov prieskumu Eurostatu zastávajú ženy v štátoch Európskej únie iba tretinu manažérskych postov. V predstavenstvách päťdesiatich najväčších firiem  v členských krajinách patrí ženám dokonca len každí desiate miesto. Prieskumy ukazujú na pretrvávajúce nerovnosti medzi platmi mužov a žien. Téma je stále aktuálna. Aj preto predložila Európska komisia začiatkom marca 2006 tzv. cestovnú mapu rodovej rovnosti, prostredníctvom ktorej chce spolu so zriadením Inštitútu pre rodovú rovnosť riešiť pretrvávajúci problém nerovnoprávneho postavenia mužov a žien.

Prioritné oblasti pre nasledujúce obdobie:

  • Dosiahnutie rovnakej ekonomickej nezávislosti pre ženy a mužov

  • Posilnenie zosúladenia práce so súkromným a rodinným životom

  • Podporu rovnakej účasti mužov a žien na rozhodovaní

  • Vylúčenie násilia a prevádzačstva založeného na rodovej podstate

  • Eliminácia rodových stereotypov v spoločnosti

  • Podpora rodovej rovnsti mimo Európskej únie

www.zodpovednepodnikanie.sk | 14.02.2012 11:30
Zdroj: http://www.zodpovednepodnikanie.sk/prieskumy/rodova-rovnost/
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu