Viete, že...

PRIESKUM - Materstvo ničí platy žien.

Ženy s deťmi zarábajú v Británii o 22% menej ako ich mužskí kolegovia, Približne 57% matiek s deťmi do 5 rokov pracuje, mužov 90%. Zadané ženy bez nezaopatrených detí zarábajú oproti mužom rovnakého stavu o 9% menej.

Avšak ženy s 2 deťmi majú príjem nižší až o 21,6% ako muží v podobnej situácii. Matky často pracujú na polovičný úväzok, čo má kritický dopad na ich plat. Na dobre platené miesta vo Veĺkej Británii je o pracujúce matky polovičný záujem a osemkrát častejšie pracujú na čiastočný úväzok. Tieto údaje posúvajú Veĺkú Britániu n aposledné miesto z krajín, kde tento výskum prebehol. Je na 6.mieste za Fínskom, Dánskom, Nemeckom, Holandskom a Francúzskom. Za túto nerovnosť môže predovšetkým komplikovaný prístup k detskej zdravotnej starostlivosti. Veľká Británia má takisto materskú dovolenku zo skúmaných krajín.

Barbora Kučková spracovala z www.guardian.co.uk via www.cseurope.org | 14.02.2012 11:32
Zdroj: http://www.zodpovednepodnikanie.sk/prieskumy/materstvo-nici-platy-zien/
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu