Viete, že...

PRIESKUM - Výsledky prieskumu v Čechách - Mama a práca.

Výsledky průzkumu Mámy a práce


Tradiční koncept tříleté rodičovské dovolené, během níž se žena věnuje výhradně dětem a rodině,  je minulostí. Stejně tak i  myšlenka, že se úderem třetích narozenin dítěte vrátí do práce na plný úvazek a bude spokojená. Ukázaly to výsledky našeho průzkumu mezi matkami malých dětí.

O děti do 15 let se v Česku stará víc než čtvrtina populace v produktivním věku, což  je to přes 1,8 milionu lidí. V nadpoloviční většině případů se jedná o děti mladší šesti let, a protože podle českých statistik péče o děti stále leží hlavně na ženách, je poměrně jednoduché udělat si představu o tom, jak početná je skupina žen na rodičovské dovolené, či žen s malými dětmi.

Vlivem společenských změn posledních dekád, jako je  posouvající  se věk pro rození dětí a čím dál větší podíl pozic s vysokou mírou zodpovědnosti zastávaných ženami, je navíc tato skupina nejen obrovsky početná, ale má rovněž potenciál, který si firmy v dnešní době nemohou dovolit přehlížet. Tyto ženy mají velké profesní zkušenosti a znalosti. Zaměstnavatelé potvrzují jejich mimořádné dovednosti v oblasti time-managementu, multitaskingu a stanovování priorit.

Jaké jsou však  postoje žen vůči práci a kariéře v kontextu jejich rodičovské role? Na otázky typu,  kdy se chtějí po nezbytné mateřské pauze znovu zapojit do pracovního procesu, jak a proč, odpověděl právě výše uvedený průzkum.  Na přelomu února a března se ho zúčastnilo několik stovek žen  a výsledky jsou opravdu zajímavé.

Mámy chtějí pracovat, i když mají maličké děti

Zásadní informací, která z průzkumu vyplynula, je, že si dnes přejeme zůstat profesně aktivní i v době, kdy pečujeme o velmi malé děti. Většina (asi 80%) by se do profesního života ráda (alespoň částečně) zapojila mnohem dříve než v tradičních třech letech věku dítěte. Z šetření dokonce vyplývá, že maminek, které si přejí znovu pracovat již v okamžiku, kdy mají doma dítě ve věku 0-6 měsíců, je více než těch, které o práci uvažují, až když mají dítě starší tří let.

Průzkum překvapivě ukázal i to, že nadpoloviční většina z nás při rodičovské dovolené (RD) skutečně  alespoň částečně pracuje. Velká část maminek však u jiného zaměstnavatele, než u kterého RD čerpají.

A proč chceme při rodičovské dovolené pracovat? Jako hlavní motivaci maminky uvádí potřebu nesoustředit se jen na dítě, příležitost přemýšlet také nad něčím jiným, ale také  potřebu seberealizace, a to i před podílením se na příjmech rodiny či finančními důvody.

Ty z nás, které se do práce zapojují později, než by si ideálně představovaly, uvádějí jako hlavní důvody  nedostatek alternativních možností hlídání dětí a potíže s nalezením vhodných  nabídek práce (tj.umožňujících sladit práci s péčí o děti).

Pracovat ano, ale jinak

Přestože masivně vyjadřujeme přání profesní aktivity v průběhu rodičovské dovolené, jen zcela minimálně uvažujeme o plném úvazku. Nejčastěji by maminky volily úvazek poloviční, či projektovou spolupráci se zaměstnavateli.

Představu o tříleté rodičovské a následném nástupu na klasický plný úvazek bourá  zjištění, že poloviční či více než poloviční úvazek  by ženy preferovaly i bezprostředně po rodičovské dovolené. Jen necelá čtvrtina maminek by se po RD ráda vracela na úvazek plný. Mnoho nám říká i zjištění, že většina žen by jej naopak volila až v okamžiku, kdy mají děti ve věku 5-8 let. Zajímavý je  fakt, že matek, které by plný úvazek vítaly  “již” ve třech letech věku dítěte,  je méně, než těch, které by jej preferovalyaž tehdy, když je jejich dítěti 8-10 let.

Po skončení RD se asi třetina z nás vrací ke svému původnímu zaměstnavateli.  Většina jej však při “návratu do práce” mění a rodičovství se tím stává významným spouštěčem kariérních změn. Za zmínku stojí i to, že nezanedbatelná je skupina maminek, pro kterou je RD příležitostí k tomu, aby se zaměstnaly samy a po jejím skončení v započaté aktivitě pokračují a k zaměstnavateli se nevrací.

Pro téměř devadesát procent dotázaných žen je  alternativní úvazek, který umožňuje skloubit pracovní a rodičovské role, hlavním důvodem vedoucím ke změně zaměstnavatele. Maminky jsou ochotné eventuelně i akceptovat nižší mzdu , pokud jim zaměstnavatel alternativní úvazek nabídne.

Mámy jako příležitost

Zásadní informací, která vyplývá z šetření mámyvpráci.cz je, že dnešní ženy nechtějí být nuceny rozhodovat mezi rodinou a kariérou. Nechtějí omezit svou životní roli po dobu několika dlouhých let tzv. rodičovské dovolené pouze na roli mateřskou, ale nechtějí ani volit stoprocentní pracovní nasazení a odsunutí dětí do péče chůvy. I v roli matek se chtějí rozvíjet, mít svůj vlastní život, práci, která je bude stimulovat, současně však chtějí opravdu vychovávat své děti. Klíčové je zjištění, že toto platí jak pro maminky batolat, tak i dětí mladšího školního věku. Pro všechny tyto ženy je nabídnutá flexibilita a alternativní úvazek prioritou číslo jedna.

“Uvědomíme-li si, že jen naše databáze ukazuje, že většina “pracujících matek” má víc než osm let praxe, jazykové znalosti, alespoň vyšší odborné vzdělání a mnoho zkušeností a dovedností získaných během kariéry , pak si uvědomíme, že výhody, které mohou zaměstnavatelé získat nabídnutím flexibility této skupině pracovního trhu, jsou značné. Platí to zejména pro malé a střední firmy, které mají tradičně problém přitáhnout na klíčové pozice ty pravé talenty,” říká zakladatelka portálu mámavpráci.cz, Jana Bauduin a dodává: “Fakt, že na pracovním trhu je velmi početná skupina zkušených, kvalifikovaných a flexibilitou motivovaných odborníků, kteří jsou ochotni pracovat na alternativní bázi, je dnes opravdu třeba chápat jako velkou příležitost. Nabídnutí pracovní flexibility té správné skupině pracovního trhu totiž zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a umožňuje pružně reagovat na měnící se potřeby firem. A to je pro firmy, obzvlášť v těžkých dobách jako ta dnešní, dobrá zpráva.”

Marec 2012

www.mamavpraci.cz | 15.03.2012 13:43
Zdroj: http://www.mamavpraci.cz/mama-zin/aktualne/vysledky-pruzkumu-mamy-a-prace
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu