Viete, že...

Delené pracovné miesto - podstata a výhody.

Systém delenia pracovného času a pracovnej náplne umožní, že dve osoby môžu
pracovať na mieste, ktoré je miestom na plný pracovný čas.

Výhody pre firmu:

  • zamestnávateľ získa dvoch kvalitných zamestnancov, ktorí sa v prípade prekážok v práci vedia navzájom zastúpiť

  • získa podnety a myšlienky od dvoch osôb, dve osoby za mzdu jednej

  • firma môže pritiahnuť osoby, ktoré by nemali záujem o plný úväzok, napr. si udrží ženu, ktorá by inak išla na rodičovskú dovolenku

  • udržanie už zaučeného alebo zaškoleného zamestnanca

  • zlepšenie obrazu spoločnosti – ústretová k rodine.

Výhody pre jednotlivca:

  • žena/príp. muž si zachováva a prehlbuje zručnosti aj počas starostlivosti o dieťa

  • práca sa mu započítava do odpracovaných rokov v spoločnosti, a teda aj na účely kariérneho postupu

  • umožňuje sa zamestnancovi napr. študovať popri práci, vykonávať dobrovoľnícku činnosť, sledovať iné osobné záujmy.

August 2011

Práca, Život, Rodina | 22.03.2012 15:49
Zdroj: http://www.upsvar.sk/buxus/docs/magazine/2011/Praca_Zivot_Rodina_08WEB.pdf
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu