Viete, že...

Mohou firmám prospět flexibilní pracovní úvazky? Pozitivní zaměstnavatelská image je trend

Společnosti různého zaměření a typu vynakládají nemalé prostředky na propagaci svého jména a prezentaci produktů. Zákazníci, zahlceni všudypřítomnou inzercí, častokrát zůstávají k reklamním kampaním imunní. „Mnoho velkých slov a sebechvály, ale jaká je skutečnost?", říkají si možná. Co by je mohlo upozornit na to, že tato společnost je výjimečná? Pozitivní image „osvíceného" zaměstnavatele.
Nastal čas, kdy jsou na řadě nejen slova, ale i činy. Zkusme se zamyslet nad možností, jak být prospěšný svým zaměstnancům, chovat se ekonomicky, současně se zviditelnit jako solidní společnost a získat tak výhodu nad konkurenty. Odpovědí je vybudování pozitivní image společnosti.

Jak to řeší vyspělé země?

V ekonomicky vyspělých zemích jsou v posledních letech trendem prosociálně orientovaní zaměstnavatelé. Většina významných firem přispívá na různé charitativní projekty, do kterých zapůjčuje i své zaměstnance jako dobrovolníky. Často se společnosti také prezentují jako „family friendly“ (společnosti přátelské rodině), podporující slaďování pracovního a osobního života svých zaměstnanců.

Zaměstnavatelé pro dosažení rovnováhy mezi prací a soukromým životem (tzv. „work-life-balance“) přijímají také další opatření v souvislosti s politikou rovných příležitostí v zaměstnání. Spokojenost a loajalita jejich zaměstnanců, a to i těch, kteří nejsou rodiči, bývá vysoká, a úzce souvisí s tímto programem. Zaměstnanci tak mohou pracovat na svém osobním rozvoji, více studovat, sportovat, pěstovat uspokojivé osobní vztahy a rodinné zázemí, a to se projeví na jejich zvýšené motivaci, produktivitě a kvalitě práce.

Zaměstnanci v rámci programu využívají různé formy a kombinace pracovních úvazků, často zkrácených, sdílených či s možností práce z domova. Služby zaměstnavatele bývají doplněny možností hlídacího koutku či firemní školky pro děti zaměstnanců. Firma tak může deklarovat při své propagaci pozitivní společenské ladění. Málokdy takové počiny unikají médiím a zaměstnavatel získává plusové body u svých zaměstnanců, zákazníků i veřejnosti.

Jaká je situace u nás?

I v České republice se v posledních letech v souvislosti se zvýšenou nezaměstnaností a momentálním baby-boomem hovoří a píše stále častěji o flexibilních pracovních úvazcích. Evropská unie takový směr podporuje a investuje formou grantů do zlepšení politiky zaměstnanosti a rovných šancí ve svých členských zemích.

Významné světové i české firmy vytvářejí svoje vlastní zaměstnanecké programy, které řeší i situace, kdy množství kvalifikovaných zaměstnankyň (a stále častěji i zaměstnanců), odchází na rodičovskou dovolenou. Doma rodič zůstává často i několik let z důvodu nemožnosti vrátit se od malých dětí na plný úvazek či nedostupnosti mateřské školky, a ztrácí svou kvalifikaci.

A co ekonomické výhody pro firmy?

I přes to, že česká vláda zatím finančně nepodporuje vznik zkrácených úvazků, ve výsledku tyto alternativy znamenají pro firmu úsporu peněz. Například místo jednoho unaveného zaměstnance na osm až dvanáct hodin denně získají dvě čerstvé pracovní síly, které odvedou více práce a přinesou nové pohledy a nápady. Vystřídají se i v době nemocí a dovolených.

Zaměstnanec pracující z domova přivítá tuto možnost jako benefit, a požaduje častokrát nižší plat, než při pravidelné docházce do kanceláře. Navíc je zde pro zaměstnavatele úspora energie a financí na vybavení pracoviště. Spokojenost a loajalita zaměstnanců, zejména matek a otců, kterým zaměstnavatel vychází vstříc a respektuje jejich potřeby, se promítá do zvýšené kvality a intenzity jejich práce.

Co vlastně jsou flexibilní pracovní úvazky?

Jedná se o různé formy zaměstnání umožňující zaměstnancům pracovat na zkrácený úvazek, z domova či sdílet pracovní místo.

Jaké jsou flexibilní formy zaměstnávání?

  • částečný pracovní úvazek – méně než 40 hodin týdně,

  • práce z domova – částečně nebo zcela,

  • dohoda o provedení práce – do výše stanoveného počtu hodin ročně,

  • dohoda o pracovní činnosti – do výše 20 hodin týdně,

  • agenturní zaměstnávání – „pronájem“ zaměstnance přes agenturu práce.

Jak lze upravit organizaci pracovní doby?

  • pružná pracovní doba – flexibilita začátku, průběhu a konce pracovní doby;

  • nerovnoměrné rozvržení práce – konto pracovní doby;

  • sdílení pracovního místa – dvěma zaměstnanci;

  • rotace zaměstnanců – vystřídání více pozic v průběhu času;

  • přesun směny.

Hodí se pro všechny zaměstnavatele?

Flexibilní formy zaměstnávání se nehodí pro všechny typy zaměstnavatelů. Z nabídky si může vybrat každý aspoň část, na které lze založit a dále pak rozvíjet kladnou zaměstnavatelskou pověst. Pak lze na veřejnosti prezentovat všechny výhody, které zaměstnavatel v balíčku benefitů zaměstnancům nabízí.

Program „work-life-balance“ přináší firmám a organizacím výhody v mnoha ohledech. Ekonomický přínos, zvýšená produktivita práce nebo posílení prestiže v očích zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti jsou dostatečnou motivací pro společnosti, aby tento přístup zahrnuli do své firemní politiky.

8.12.2011

Ing. Sabina Morawitzová | 07.05.2012 11:39
Zdroj: http://www.brnenskapersonalni.cz/cs/clanky/mohou-firmam-prospet-flexibilni-pracovni-uvazky
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu