Viete, že...

Existujú krajiny, kde sa čiastočné úväzky stali národnou pracovnou kultúrou!

Typickými predstaviteľmi sú Holandsko a Švédsko. V Holandsku, Belgicku a Dánsku je viac ako 80% spoločností, ktoré zamestnávajú ľudí na čiastočný úväzok. V týchto krajinách je vyššia šanca, že nájdete zamestnancov na čiastočný úväzok aj na vyšších pracovných pozíciách, obzvlášť v Holandsku.


European Company Survey (ECS) je rozsiahly európsky prieskum uskutočnený európskou nadáciou založenou s cieľom zdokonaľovania životných a pracovných podmienok, orgánom Európskej únie, Eurofound. Prieskum si vo svojej poslednej „vlne“ v roku 2009 posvietil na rôzne typy pracovnej flexibility a spôsob ich aplikácie v jednotlivých krajinách EU. Na otázky odpovedalo viac ako 27 000 manažérov a 6 500 zástupcov pracovníkov v 30 krajinách (EU27 plus kandidátske krajiny).


Výsledky prieskumu


Viac ako polovica (56%) spoločností v Európe poskytuje nejaký druh flexibilného pracovného úväzku. Približne dve tretiny (2/3) spytovaných organizácií ponúka zamestnanie na čiastočný úväzok. Vzhľadom na približne 4%-né zastúpenie práce na čiastočný úväzok z celkového počtu pracovných úväzkov na Slovensku, sa dá predpokladať, že Slovensko je na konci zoznamu. Svedčí o tom i táto tabuľka: http://flexipraca.sk/viete-ze/clanok/8.


Podiel spoločností zamestnávajúcich ľudí na čiastočný úväzok a počet zamestnancov pracujúcich na čiastočný úväzok za posledné roky narástol takmer vo všetkých sledovaných krajinách.


Výhodou práce na čiastočný úväzok je, že zvyšuje počet pracovných príležitostí pre ľudí starajúcich sa o deti alebo iných osôb, napr. členov rodiny. Na druhej strane má i negatívny dôsledok spočívajúci v nerovnováhe možností v kariérnom postupe a výške platu. Vzniká rodový rozdiel. Podľa výsledkov prieskumu, práca na čiastočný úväzok je nerovnomerne zastúpená: oveľa viac žien než mužov je zastúpených v určitých sektoroch s dominanciou žien v zdravotníctve, vzdelávaní a iných službách. Čiastočné úväzky stále nie sú bežné na manažérskych pozíciách.


Ako vnímajú pracovnú flexibilitu ľudia na Slovensku


Téme flexibilných pracovných úväzkov sa venovalo a naďalej venuje mnoho organizácií na celom svete. Vykonaných bolo mnoho prieskumov. I keď ich výsledky nestrácajú na aktuálnosti, takmer všetky boli uskutočnené pred rokmi 2008-9. Snaha o aktualizáciu a znovuotvorenie diskusie o tejto pracovnej oblasti na Slovensku nás viedla k zrealizovaniu nového prieskumu a predstaveniu ďalšej verzie otázok. Tentokrát o tom, ako vnímajú pracovnú flexibilitu a voľnosť ľudia na Slovensku. Začíname krátkym 5-minútovým dotazníkom, prostredníctvom, ktorého sa možeme/te dozvedieť viac. Nájdete ho na:  http://flexipraca.dotaznicek.sk.

Vlasta Kostercová | 27.06.2012 12:34
Zdroj: http://www.eurofound.europa.eu
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu