Viete, že...

PRIESKUM - Prečo si ženy na Slovensku nemôžu nájsť prácu?

Vlastná práca umožňuje ženám zachovať si svoju nezávislosť a je jedným z dôležitých faktorov proti ich sociálnemu vylúčeniu. Problematický je fakt, že na ženách zväčša spočíva celá starostlivosť o domácnosť, o deti.  Zosúladenie ich pracovného a rodinného života je pre ne preto problematické. Toto je aj jedným z najzávažnejších obmedzení zamestnávateľov v ich prijímaní do práce. (Mgr. Anna Klimáčková)

Národné centrum pre rovnosť príležitostí v roku 2009 zozbieralo výsledky viacerých prieskumov na tému zlaďovania práce a rodiny. Ide síce o údaje so starším dátumom, no ich aktuálnosť pretrváva a od ich uskutočnenia sa i tak veľa v tejto oblasti nezmenilo. Vyberáme pre Vás dva z nich:

Výskum Inštitútu pre verejné otázky pre Úniu materských centier (Mgr. Anna Klimáčková, 2006):

 • Najmenej úspešné na trhu práce sú ženy s väčším počtom detí, rozvedené alebo slobodné matky, ženy bez pracovnej praxe, ženy s nižším vzdelaním.

 • 92% zamestnávateľov s vyhýba zamestnávaniu matiek s maloletými deťmi.

 • Viac ako 60% zamestnávateľov pripúšťa znevýhodňovanie z dôvodu tehotenstva a materstva.

 • Zamestnávatelia s pro-rodinnými praktikami sú najviac z oblasti štátnej správy, samosprávy a verejného školstva. Najmenej v súkromnom sektore.

 • 62% zamestnávateľov neposkytuje žiadnu podporu rodine či deťom zamestnancov.

Zo skúseností matiek so zamestnávateľmi vyplýva:

 • Zamestnávatelia sa dopúšťajú diskriminácie pri ich prijímaní do zamestnania.

 • Z „organizačných dôvodov“ či kladením neprimeraných nárokov v zamestnaní ich nútia dať výpoveď.

 • 76% žien s maloletými deťmi má problém zladiť kariéru s rodinným životom a majú starosť o svoje deti počas ich práce.

Prieskum Posilnenie princípu rovnosti príležitostí u zamestnávateľov v podmienkach banskobystrického regiónu  uskutočnený Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (Pisár a kol., 2008):

Jednou so sledovaných oblastí bolo zisťovanie príčin ťažšieho uplatňovania žien na trhu práce. Za príčiny sťaženej situácie žien zamestnávatelia považovali:

 • 68,4% - starostlivosť o rodinu, osobitne starostlivosť o školopovinné deti

 • 29,5% - nevyhovujúci pracovný čas a jeho rozvrhnutie počas dňa

 • 18,5% - miesto výkonu práce, potreba dochádzania

 • 7,4% - vzdelanie, pracovné zručnosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti?

Pridajte svoj názor na http://flexipraca.sk/skusenosti/skusenost/pridat alebo na http://facebook.com/flexipraca. Prípadne, ak ste ešte nevyplnili vlastný prieskum portálu flexipraca.sk, môžete tak spraviť na http://flexipraca.dotaznicek.sk . Ďakujeme za Vaše názory.

20.09.2012 08:28
Zdroj: Narodné centrum pre rovnosť príležitostí
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu