Viete, že...

PRÍKLAD - Addenbrooke´s Hospital - Veľká Británia

Nemocnica Addenbrook´s je fakultná nemocnica Cambridgskej univerzity, je to centrum špecializovaných služieb a líder v oblasti vedy a výskumu. Nemocnica venuje veľkú pozornosť flexibilite a ďalším zamestnaneckým otázkam. Dôkazom úspešnosti tejto politiky sú napríklad preukázateľná redukcia nemocenských dovoleniek a zníženie fluktuácie zamestnancov.

Nemocnica Addenbrook´s podporuje vyváženie rodinného a pracovného života zamestnancov mnohými opatreniami. V roku 2001 spoločnosť predstavila politiku flexibilnej práce za účelom umožnenia lepšej harmonizácie pracovného a súkromného života zamestnancov. Všetci zamestnanci majú možnosť požiadať o flexibilné pracovné usporiadanie. K dispozícii sú rôzne varianty flexibilnej práce, napríklad zdieľaný úväzok, ročný fond pracovnej doby, určenie vlastného pracovného rozvrhu, práca v konkrétnom vymedzenom období, napríklad v školskom roku a ďalšie. Požiadavka flexibilnej práce nie je obmedzená len na prípady starostlivosti o dieťa, ale vzťahuje sa napríklad aj na starostlivosť o rodičov či starších členov rodiny.

Ďalším z opatrení je tzv. „Time out“. Po určitej dobe si zamestnanci môžu vybrať bezplatnú ročnú dovolenku. Voľno je k dispozícii napríklad z dôvodu starostlivosti o dieťa, a starších a chorých členov rodiny, ale taktiež za účelom cestovania, štúdia a pod. Po návrate do práce zamestnanec pokračuje v rovnakom dohodnutom pomere.

Zvýhodnené sú taktiež podmienky materskej a otcovskej dovolenky. Neplatená rodičovská dovolenka môže byť čerpaná až po dobu 13 týždňov pre každé dieťa do 14 rokov alebo do 18 rokov a to v prípade, že dieťa je invalidné. Najvyššia možná hranica pre neplatené rodičovské voľno je 4 týždne v roku na každé dieťa.

Nemocnica poskytuje aj možnosť voľna v naliehavých prípadoch. Zamestnanci si môžu vziať voľno v deň, keď dieťa, starší človek alebo opatrovateľka ochorie, alebo v prípade mimoriadnych udalostí. Dva dni sú platené v plnej výške platu, a potom nasleduje neplatené voľno. Pokiaľ problémy pretrvávajú, zamestnanec môže požiadať o flexibilnú prácu alebo ročné voľno.

Medzi ďalšie zamestnanecké výhody patrí napríklad ponuka sociálnych a zdravotných služieb, možnosť ubytovania, finančné poradenstvo a podpora, rozvoj zamestnancov.

Konkrétnymi výsledkami a prínosom týchto opatrení je redukcia absencií z dôvodu práce neschopnosti z 5,3% na 4,11% a zníženie fluktuácie zamestnancov z 20% v roku 1997 na 14,95% v roku 2004. Vzhľadom k menšej absencii zamestnancov spoločnosť zaznamenala zlepšenie produktivity a konkurencieschopnosti.

Miroslav Šipikal | 10.01.2013 12:27
Zdroj: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, 2007
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu