Viete, že...

PRÍKLAD - Zlučiteľnosť práce a rodiny na príklade súkromného podniku v Bavorsku

V podniku je momentálne zamestnaných 220 osôb. 26% je slobodných, 21% sú ženy a 79% muži. Ide o rodinný podnik, ktorý kladie dôraz na spolupracovníčky a spolupracovníkov, ktorí rodinu sami založili. Dosahuje tým stabilitu a záujem o stále zamestnanie. Podpora rodiny v tomto podniku zvyšuje lojalitu personálu a zlepšuje imidž firmy. V prípade slobodných spolupracovníkov ide sčasti o synov, ktorí idú v stopách svojich otcov. Podnik tento fakt podporuje, respektíve podporuje, aby v podniku pracovali celé rodiny.

Podnik zaviedol systém flexibilnej pracovnej doby (kontá pracovného času v rámci jednotlivých zmien) dávno predtým, ako sa tento systém všeobecne rozšíril. Konto pracovnej doby je kontom zamestnanej osoby, v ktorom je zachytená plusová aj mínusová strana skutočnej pracovnej doby s ohľadom na zmluvnú pracovnú dobu. Pri plnení pracovných úloh sú hodnotené výlučne úlohy a ciele, ktoré sú spojené so stanovenými úlohami podniku a ktoré je nutné dodržiavať. Vedúci výroby dáva v rámci možností personálu na výber, v ktorej zmene chcú a môžu pracovať a kedy sa chcú striedať. Zamestnankyne a zamestnanci si tak sami určia, ako si hodiny rozložia. Na základe tohto usporiadania pracovnej doby podnik vytvoril atraktívnu formu pracovnej doby, ktorá vďaka svojej atraktivite obstojí v každom porovnaní s konkurenciou.

Vďaka tomu podnik dosahuje:

 • vysokú spokojnosť personálu,

 • nízku absenciu,

 • fungovanie podnikových procesov; každá zamestnankyňa a každý zamestnanec je zaučený na každom stroji, to vedie k zvýšeniu flexibility,

 • pripravenosť k nástupu do pracovného procesu so zodpovednosťou,

 • prirodzenou cestou sa vytvoril tímový duch, pretože len vďaka vzájomnej komunikácii, spoločnému mysleniu a spoluprácou mohol byť tento systém uskutočnený.

Podnik ponúka aj prácu riadenú z domova. Na jednotlivú prácu riadenú z domu, t.j. mimo pracoviska v rámci podniku, podnik vynakladá zhruba 5 000 EUR. Pre matku, ktorá je na materskej dovolenke a zároveň by chcela aj naďalej pracovať, je to výnimočné riešenie. Medzi prínosy podniku zo zavedenia takejto možnosti patrí:

 • zachovanie podnikových rezerv,

 • takmer žiadna fluktuácia,

 • odpadá nutnosť hľadania kvalifikovaného personálu,

 • možnosti ďalšieho vzdelávania, ktoré by inak absolvovali nové zamestnankyne a spolupracovníci,

 • zníženie nákladov spojených so zapracovaním,

 • pozitívne reakcie ostatných spolupracovníkov.

Medzi ďalšie opatrenia, ktoré podnik pripravil v súvislosti so starostlivosťou o dieťa, patria aj opatrenia zamerané najmä na predajcov a vodičov podniku. Súvisia s možnosťou vziať si na pracovnú cestu aj svoje dieťa. Často je toto opatrenie využívané predovšetkým v priebehu prázdnin. Táto možnosť je zo strany podniku právne ošetrená. Podnik tak pomáha riešiť častý problém, kedy dovolenka rodičov nevystačí na celú dobu prázdnin detí a rieši ho zaujímavým spôsobom, ktorý privítajú aj deti.

Miroslav Šipikal | 10.01.2013 12:36
Zdroj: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, 2007
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu