Viete, že...

Kto a prečo využíva flexibilný pracovný úväzok?

Meniaci sa štýl života, ekonomické a sociálne podmienky si začínajú vyžadovať nové spôsoby organizácie práce a meniť priority ľudí v tejto oblasti. Objavujú sa významné trendy, ktoré vytvárajú u mnohých záujem o flexibilné pracovné úväzky, čiže o inú formu práce ako je práca na plný úväzok. Sú nimi:
 • Ľudia hľadajú rovnováhu medzi prácou a starostlivosťou o rodinu. Pracujúci rodičia chcú viac času a starostlivosti venovať deťom a zároveň zostať v kontakte so svojou profesiou. Mnohí tiež zabezpečujú starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím, chorých a seniorov.

 • Zvyšuje sa záujem o intenzívne a kvalitné využitie voľného času. Rastie význam voľno-časových aktivít športového, umeleckého, cestovateľského charakteru.

 • Pribúda počet osôb so zdravotným handicapom, ktorí sa chcú napriek svojmu obmedzeniu zapojiť do pracovného procesu.

 • Zvyšuje sa význam celoživotného vzdelávania. Na výkon niektorých povolaní je neustále vzdelávanie nevyhnutnou podmienkou. Mnohí v záujme zvýšenia svojej atraktivity na pracovisku dopĺňajú svoje vzdelanie.

 • Zvyšujúce sa pracovné tempo a nároky kladené na pracovníkov. To vedie k úvahám o zmiernení stresu a k hľadaniu flexibilnejšej formy práce.

Kategóriami zamestnancov hľadajúcich určitú formu flexibility v práci sú prevažne:
 • Matky, príp. otcovia s deťmi

 • Bezdetne matky a matky s dospelými deťmi

 • Starajúci sa o starších alebo postihnutých

 • Študenti

 • Mladí pracovníci

 • Zdravotne postihnutí

 • Seniori

 • Osoby kombinujú viac pracovných pomerov z ekonomických dôvodov

 • Osoby so záujmom o sebarealizáciu aj iným spôsobom ako je zamestnanie

 • Osoby so záujmom o dodatočné voľno-časové aktivity.

Otvoriť a rozvinúť trh pracovných ponúk smerom k vyššej flexibilite je možné nielen zmenou legislatívy ale i zmenou postoja mnohých zamestnávateľov a ich ochoty hľadať tvorivé riešenia pre vyššie uvedené kategórie zamestnancov. Pre zamestnávateľov môžu predstavovať obrovský úžitok, pričom ich výhody sú nesporné. Napríklad:
 • Ženy po materskej a/alebo rodičovskej dovolenke ale i počas nej sú voči zamestnávateľom lojálnejšie a čiastočný návrat do práce udržuje ich odbornosť a pracovné návyky.

 • Študenti sa rýchlo učia a ľahko prispôsobujú. Môžu predstavovať efektívny nástroj pre nábor možných budúcich zamestnancov.

 • Dôchodci, ktorí dobre poznajú prácu a prostredie zamestnávateľa, môžu predávať skúsenosti novým pracovníkom a zároveň sa intenzívnejšie venovať práci.

 

Október 2004

   

PhDr. Radomíra Gilarová, Ph.D. | 24.01.2012 13:24
Zdroj: Metodika využití flexibilních forem práce – částečné pracovní úvazky, sdílení práce a přerušení práce
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu