Viete, že...

PRÍKLAD - Pivovary Staropramen – Česká republika

Manažment firmy zdôvodňuje neochotu zaradiť matky po rodičovskej dovolenke späť do firmy obvyklými dôvodmi, ako sú riziko ochorenia dieťaťa, strata kontinuity s vývojom IT či nových pracovných postupov. V krátkom horizonte sú tieto argumenty akceptovateľné, avšak zo strednodobého či dlhodobého hľadiska ide o krátkozraké vnímanie významu zamestnaných žien pre spoločnosť. Vďaka iniciatíve „Reintegrácia žien po materskej dovolenke“ návratnosť matiek dosiahla 67% úspešnosť v porovnaní s predchádzajúcimi 40%.

Výhody reintegrácie:

 • firma podporujúca rodinu je atraktívnym zamestnávateľom, čo zabraňuje zvýšenej fluktuácii;

 • ústretový postoj k matkám sa pozitívne odráža vo firemnej kultúre a ovplyvňuje lojalitu a motiváciu zamestnancov a zamestnankýň;

 • zabránenie odlivu firemného know-how;

 • znižujú sa náklady na odstupné, náklady na nábor a zaškolenie nových pracovníkov;

 • zlepšujú sa vzťahy s odbormi.

Konkrétne postupy:

Nezabúdať na matky v priebehu materskej dovolenky:

 • v priebehu materskej dovolenky je matkám umožnené vzdelávanie a ďalší rozvoj;

 • konajú sa výstupné pohovory so ženami odchádzajúcimi na materskú dovolenku. Zamestnankyne sú informované o právach a nárokoch počas materskej dovolenky a pri návrate späť a o možnostiach spolupráce v priebehu materskej dovolenky;

 • firma udržuje sociálne kontakty so ženami na materskej dovolenke, pozýva ich napr. na firemné večierky a pod.;

 • ženy na materskej dovolenke majú možnosť krátkodobého zastupovania v prípade práceneschopnosti niektorého z kolegov, možnosť pracovať na analýzach, prekladoch a pod.;

 • zamestnankyniam na rodičovskej dovolenke sú ponúkané benefity ako účasť na spoločenských akciách a pod.;

 • matku sú informované o základných firemných zmenách.

Priebežná príprava na návrat matiek v spolupráci s manažmentom:

 • manažment firmy je s ročným predstihom informovaný o návrate matiek z materskej dovolenky;

 • s ohľadom na kvalifikáciu a záujem matiek sú im v priebehu materskej dovolenky ponúkané pozície na základe interného náboru;

 • manažment je priebežne informovaný o nárokoch a o kvalifikácií matiek;

 • firma je v kontakte s matkami minimálne raz za pol roka a realisticky informuje o možnostiach ich uplatnenia vo firme.

Pred návratom a pri návrate do zamestnania:

 • ponuka miest v jasliach a materskej škole;

 • znovu je vracajúcim sa zamestnankyniam ponúknutá účasť na vstupnom firemnom školení, ktoré môže uľahčiť orientáciu a adaptáciu.  

Pokiaľ návrat nie je možný (napr. miesto zaniklo a iné vhodné miesto neexistuje):

 • citlivý prístup, prípadne finančná kompenzácia;

 • poradenstvo a podpora pri rozviazaní pracovného pomeru.

Miroslav Šipikal | 10.01.2013 12:41
Zdroj: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, 2007
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu