Viete, že...

PRÍKLAD - Accenture, Veľká Británia

Program „Great Place to Work for Woman“ umožňuje flexibilnú pracovnú dobu, prináša opatrenia k harmonizácii pracovného a rodinného života, realizuje mentorovacie programy pre ženy alebo poskytuje finančné prostriedky na udalosti, ktoré umožňujú stretnutia a komunikáciu medzi pracujúcimi ženami. V jednotlivých krajinách uskutočňujú regionálne pobočky Accenture štúdie týkajúce sa žien, ktoré sú využívané pre vypracovanie nových inovačných programov prispievajúcich k rovnosti príležitostí žien a mužov vo firme.

Accenture sa snaží vytvoriť „skvelé miesto pre prácu žien“ niekoľkými prístupmi. Program flexibilnej práce (The Global Flexible Work Arrangement Policy) pomáha zamestnancom harmonizovať pracovný a súkromný život. Ponúka flexibilnú pracovnú dobu, prácu na čiastočný úväzok a možnosť teleworkingu. Táto politika je veľmi dôležitá pre udržanie žien v pracovnom procese a ich postup, umožňuje vytvoriť flexibilný pracovný rozvrh. Naviac napríklad práca na čiastočný úväzok či flexibilná pracovná doba by nemali byť prekážkou v kariére. Diskusia pracujúcich rodičov umožňuje pracujúcim rodičom vymieňať si skúsenosti ohľadne rodičovstva a harmonizácie rodinného a pracovného života.

Poradný program pre ženy bol vyvinutý pre rozvoj a udržanie manažérok v Accenture. Manažérky sú pridružované k skúsenejším poradcom či poradkyniam, ktoré k nim nie sú vo vzťahu nadriadenosti. Poradenský vzťah má uľahčovať diskusiu ohľadom kariérnych a pracovných záležitostí a vytvára fórum pre myšlienky, otázky a záujmy týkajúce sa profesionálneho a osobného rozvoja. Tento program je doplnkovým programom poradenského centra Accenture. Podobný program funguje taktiež pre etnické minority (Minority Mentoring Programme).


Miroslav Šipikal | 10.01.2013 12:45
Zdroj: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, 2007
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu