Viete, že...

PRÍKLAD - Bank of Ireland - Írsko

Bank of Ireland ponúka celý rad konkrétnych opatrení podporujúcich rovnováhu medzi pracovným a osobným životom zamestnancov na všetkých úrovniach. Konkrétne možnosti flexibilnej práce, o ktoré je možno požiadať:

  • Zdieľanie pracovného úväzku – poskytované všetkým stálym zamestnancom s viac ako ročným pracovným úväzkom v Bank of Ireland. Zamestnanci majú možnosť vrátiť sa k plnému pracovnému úväzku (s trojmesačnou výpovednou lehotou) kedykoľvek po dvoch rokoch zdieľaného pracovného úväzku.

  • Práca na čiastočný úväzok – dostupné všetkým zamestnancom po jednom odpracovanom roku. I tu platí možnosť návratu k plnému úväzku (s trojmesačnou výpovednou lehotou) po dvoch rokoch.

  • Prestávky v kariére (Career Breaks) – zamestnanci s minimálne dvoma odpracovanými rokmi môžu využiť tzv. „prestávku v kariére“ z akéhokoľvek rozumného dôvodu (iného než je práca pre konkurenciu). Prestávka môže trvať od šiestich mesiacov až do troch rokov. Ak chce zamestnanec po návrate z prestávky prejsť na čiastočný úväzok, bude mu to vo všetkých ohľadoch maximálne uľahčené. 

  • Dovolenka v kariére – táto dovolenka umožňuje stálym zamestnancom s minimálne jedným odpracovaným rokom využiť až trojmesačnú neplatenú dovolenku za účelom starostlivosti o svoju blízku osobu, napr. o partnera, rodiča alebo o dieťa. 

  • Dovolenka v naliehavých prípadoch – stáli zamestnanci pracujúci vo firme minimálne 1 rok majú možnosť v naliehavom prípade vybrať si až päť dní dovolenky za rok, a to bez predchádzajúceho oznámenia nad rámec ich bežnej dovolenky.

  • Jasle „Prvý krok“ (First Step) poskytujú vysoko kvalitnú starostlivosť o deti a úzko spolupracujú s rodičmi. V jasliach môže byť umiestnených až päťdesiat detí a využívajú ich zamestnanci na plný i čiastočný úväzok.

Miroslav Šipikal | 10.01.2013 12:48
Zdroj: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, 2007
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu