Viete, že...

PRÍKLAD ZO SLOVENSKA - Kovotvar v.d.

Spoločnosť má 85 zamestnancov. Technicko-hospodárski pracovníci využívajú flexibilnú pracovnú dobu. Skrátený pracovný úväzok majú dohodnutý dvaja pracovníci, jeden pracovník zdieľa pracovné miesto, jeden pracovník pracuje z domu. V prípade výrobných zamestnancov sa uplatňuje flexikonto, dohody o vykonaní práce, a tiež dohody o pracovnej činnosti.  Zároveň využívajú aj personálny leasing.

Flexibilné formy práce sú populárne takmer u všetkých zamestnancamov, predovšetkým však u rodičov po rodičovskej dovolenke a dôchodcov. Najobľúbenejšie formy flexibilnej práce sú flexibliný pracovný čas a flexikonto. Aj zamestnanaci aj zamestnávateľ vnímajú iba pozitívne stránky uplatňovania flexibilných foriem práce. V snahe umožniť zamestnancom zosúladenie práce a rodiny, spoločnosť využíva najčastejšie  úpravu pracovnej doby a individuálny prístup pri komunikácii s pracovníkmi, naviac plánujú vybudovanie firemnej  škôlky.

Viac. A ešte viac.

04.12.2013 10:51
Zdroj: www.flexipraca.sk
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu