Viete, že...

PRÍKLAD ZO SLOVENSKA - Hewlett Packard s.r.o.

Spoločnosť má 1800 zamestnancov.  Z flexibilných foriem práce najčastejšie využíva skráteny úväzok, prácu z domu, flexibilnú pracovnú dobu, personálny leasing a neplatené voľno. Skrátený úväzok je obľúbený predovšetkým medzi rodičmi po rodičovskej dovolenke. Prácu z domu využívajú všetci, pokiaľ im to pracovné zaradenie umožňuje, so súhlasom manažéra, v prípade starostlivosti o chorého člena rodiny alebo ochorení zamestnanca pri obmedzení pohybu (može sa využiť i práca z domu aj 100%, ale len na určitú dobu). Taktiež flexibilná pracovná doba je využívaná všetkými zamestnancami, ktorým to pracovné zaradenie umožňuje. Personálny leasing uplatňujú v prípade študentov a absolventov škôl. Formu neplateného voľna volí ktokoľvek z dôvodu dlhodobej cesty.

Zamestnanci javia veľký záujem o všetky flexibilné prostriedky, hlavne o prácu z domu. Ich hlavnou výhodou je zlepšenie work-life balance zamestnacov.  Ťažšiu kontrolu zamestnanca, hlavne, ak má remote manažéra mimo SR, vnímajú ako nevýhodu. Vo všeobecnosti zamestnávateľ vníma využívané flexibilné formy práce pozitívne a zamestnanci ich taktiež vítajú. Pre zabezpečenie rovnováhy práce a rodiny zamestnávateľ umožňuje využívanie  „home office“, skrátený úväzok a úpravu pracovnej doby. Ďalej spoločnosť spolupracuje so škôlkou, ktorá vyzdvihuje deti priamo v budove firmy. Zároveň vhodnou komunikáciou informuje zamestnancov o ich právach a povinnostiach pred a po MD/RD.
04.12.2013 10:54
Zdroj: www.flexipraca.sk
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu