Viete, že...

PRÍKLAD ZO SLOVENSKA - Pfizer Luxembourg SARL

Spoločnosť zamestnáva 120 zamestnancov.  Nárok na prácu z domu, ktorá bola implementovaná v rámci snahy zaistenia flexibility práce, majú všetci zamestnanci. Uchádzači zatiaľ majú záujem väčšinou o full time pracovné úväzky v kombinácii s prácou z domu. V prípade asistentských a podporných pozícií zamestnávateľ využíva part-time rôznej dĺžky úväzku, v závislosti od potrieb, väščinou ide o študentov.

Vzhľadom na to, že skrátené úväzky sú alokované len pre určité typy pozicií, spoločnosť vidí ich výhodu hlavne v zabezpečení flexibility pre zamestnanca a prilákania, rozvoja a udržania si nových talentov (študenti zamestnaní popri škole). Prácou z domu chce poskytnúť zamestnancom možnosť zabezpečiť si work-life balance.  Takáto spolupráca je postavená hlavne na vzájomnej dôvere. Pri návrate rodičov po MD/RD poskytuje možnosť skrátenia úväzku na obmedzenú dobu. V piatky využíva kratšiu pracovnú dobu.      
04.12.2013 10:56
Zdroj: www.flexipraca.sk
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu