Viete, že...

MULTI-KARIÉRING – hľadanie zmysluplnosti vo všetkom, čo robíme

Chcete kariéru, ktorá má zmysel a napĺňa vás? Možno pracujete v kaviarni alebo v serióznej veľkej firme, alebo ste učiteľka v škole, a či lekár v nemocnici a túžite, aby vaša práca mala zmysel. Takmer v každom zamestnaní sa dá zmysel nájsť. Dobre to ilustruje starý príbeh premýšľavého pútnika, ktorý išiel okolo kameňolomu a pýta sa jedného kamenára: “Čo robíš?” Ten mu odpovie: “Veď vidíš – otesávam tento kameň.” O kúsok ďalej si však všimol iného, ktorý vykonával tú istú prácu. Pocestný sa opýtal: “A ty, čo robíš?” Druhý remeselník mu odpovedá: “Ja staviam katedrálu.”

 

Aj vy možno potrebujete, aby sa vám niekto pozrel na vašu prácu z nového uhľa pohľadu. Je možné, že vaša práca “od ôsmej do piatej” napĺňa len časť vašich potrieb – a to finančnú istotu, rozvoj vlastnej odbornosti alebo lojalitu voči rodinnej firme. Máte však aj iné potreby, ktoré ostávajú nenaplnené – napríklad vaša tvorivosť, realizácia podnikateľského sna alebo túžba pomáhať iným ľuďom, prispieť nejak komunite. Vtedy je potrebné zapojiť kreativitu a nabrať odvahu.

 

Väčšie naplnenie v práci môže umožniť multi-kariéring. Po stáročia sa ľudia spravidla venovali celý život jednej činnosti, podľa toho, do akého kontextu sa kto narodil – ako farmár, tesár, obchodník. Keď chcel niekto zmenu, nanajvýš sa mohol rozhodnúť stať sa kňazom. V 20.storočí sa vyvinul model viacerých, po sebe idúcich kariér. Najmä v rozvinutejších ekonomikách začalo byť normálne, že ľudia v strednom veku zrazu urobili radikálnu zmenu svojho nasmerovania a začali sa venovať niečomu úplne inému. Predajca poistenia sa rozhodol otvoriť si vlastnú pekáreň, alebo štátny úradník sa odsťahoval z mesta na vidiek a začal farmárčiť. Typickou (a nie ľahkou) výzvou po sebe idúcich kariér, bola vždy situácia matky, ktorej prácou bolo niekoľko rokov vedenie domácnosti a výchova detí a naštartovanie úplne novej kariéry mimo domu, napr.v designe.

 

V 21.storočí sa však multi-kariéring posunul ďalej. Dnes hovoríme o možnosti rozvíjať viacero kariér paralelne. Už aj na Slovensku začína byť bežné, že nosíme pri sebe viacero vizitiek a podľa aktuálneho kontextu “odhaľujeme” tú-ktorú identitu. Príkladom môže byť človek, ktorého jedna identita je, že je riaditeľom a vlastníkom menšej IT firmy a druhou identitou je členstvo v správnej rady miestnej školy. Napriek tomu, že jeho primárny príjem zabezpečuje najmä IT kariéra, pri bežnom kontakte rád spomína práve svoju “školskú” kariéru, ktorá mu dáva väčší pocit zmysluplnosti. Iným príkladom môže byť naopak učiteľ, ktorý sa popri svojej akademickej kariére venuje trénovaniu mládežníckeho hokejového klubu. V Slovenskom kontexte nás hneď napadne, že toto musí učiteľ robiť z ekonomických dôvodov. Je pravda, že potreba zvýšenia príjmu je častá motivácia pre paralelný multi-kariéring. Ale určite nie je jediným dôvodom. Pre ľudí, ktorých kariérnou kotvou je autonómia, alebo potreba rovnováhy pracovného a osobného života, je multi-kariéring vítanou možnosťou.

 

Zaujímavým fenoménom v multi-kariéringu v posledných rokoch je rastúca potreba ľudí integrovať svoju multikariéru z hľadiska vonkajšej identity. Takto vznikajú veľmi podnetné a tvorivé spojenia kariér s pomlčkou alebo s lomítkom, tzv. “slash careers”. Na vizitke sa tak môžme stretnúť s kariérnou identitou ako napríklad “Učiteľ / Umelecký kováč” (ktorý 9 mesiacov v roku učí a 2 mesiace tvorí úžitkovo-umelecké výrobky), alebo “Advokátka / Profesionálny rodič” (ktorá vykonáva svoju právnu prax a pritom sa stará o deti v pestúnskej starostlivosti).

 

Multi-kariéring zjavne nie je vhodný pre všetkých. Ak je vašou najdôležitejšou kariérnou kotvou pocit istoty a stability, alebo túžba byť vrcholovým manažérom veľkej spoločnosti, mali by ste sa sústrediť len na jednu kariéru. Vtedy sa treba venovať rozvoju vlastných líderských zručností, alebo štúdiu špecifickej technickej expertízy, ktorá vám zabezpečí väčšiu “nenahraditeľnosť”. 

 

Multi-kariéring je novou, ale úplne prirodzenou reakciou na realitu rýchle sa meniaceho sveta okolo nás a na prehlbujúcu sa potrebu hľadania zmysluplnosti všetkého, čo robíme. Pokúša aj vás model multi-kariéringu? Príďte sa o tom poradiť k nám…

Zuzana a Marek Markuš | 14.03.2014 08:47
Zdroj: http://www.vocato.sk/news/multi-kariering-hladanie-zmysluplnosti-vo-vsetkom-co-robime/
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu