Viete, že...

PRÍKLAD ZO SLOVENSKA - Camfil s.r.o., Levice

Spoločnosť zamestnáva 130 zamestnancov a má zabezpečenú formu flexibilnej organizácie práce na oboch úrovniach-výrobná a administratívna časť.   

Zvolená forma flexibilnej organizácie práce v podobe flexikonta zabezpečuje zamestnancom podporujúcim výrobný proces istotu práce aj v prípade trhovej krízy. Počas nedostatku práce si môže zamestnanec čerpať pracovné voľno za mzdu a naopak v prípade nárastu dopytu zamestnanec odpracuje pracovné voľno bez nároku na mzdu.

Tento prostriedok vytvára dôveryhodné vzťahy, prináša záujem o stále zamestnanie, zvyšuje lojalitu spoločnosti a vhodne kombinuje súlad práce a rodiny.

Zamestnanci v administratíve majú na rozdiel od flexikonta zavedenú pružnú hodinu v záujme podporiť ich harmonizáciu pracovného a súkromného života. Zamestnanci odpracujú predpísaný počet hodín, pričom dodržiavajú základný pracovný čas stanovený zamestnávateľom. Pružnou hodinou si vedia vykryť a  individuálne skĺbiť dochádzkové možnosti, rodinné, zdravotné, úradné a iné osobné povinnosti s pracovnými prioritami. Odpracované nadčasy si administratívni pracovníci čerpajú prostredníctvom náhradného voľna.

Ďalšia forma flexibilnej práce, ktorú zriadila spoločnosť pre zamestnancov pôsobiacich v administratíve je prerušenie práce za účelom vzdelávania anglického jazyka a zvyšovania kvalifikácie počas pracovného týždňa.

Flexibilné pracovné miesto majú vytvorené pracovné pozície, ktorým to umožňuje pracovné zameranie a to formou práce v mieste bydliska, resp. trvalého pobytu (home office). Okrem toho Camfil vytvára vhodné podmienky pre zamestnancov (na základe dohody) z dôvodu dočasne znemožneného pracovného výkonu v kancelárii zo zdravotných dôvodov alebo z odchodu na materskú dovolenku. Počas návratu zamestnancov z takýchto situácii sú pre nich vytvorené na mieru špeciálne pracovné podmienky formou úpravy pracovnej doby.

Okrem flexi zamerania, Camfil pravidelne organizuje rôzne spoločenské podujatia a vyvíja aktivity pre zlepšenie pracovného prostredia a zdravia zamestnancov a ich rodín. V rámci spoločenskej zodpovednosti sa stará aj o spoločnosť a poskytuje pomocnú ruku tým, ktorí ju naozaj potrebujú.

Má zavedené viaceré benefity zamerané na zdravie, rodinu a tvorbu sociálneho zázemia (napr.relax poukážky  pre regeneráciu pracovnej sily, vernostný bonus, 50% príplatok na tretí dôchodkový pilier a úrazové pripoistenie v prípade dlhodobej PN, jednorázové príspevky a deň voľna pri špeciálnych rodinných udalostiach akými sú svadba či narodenie dieťata, a i.).

10.06.2014 15:52
Zdroj: www.flexipraca.sk
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu