Viete, že...

Oblasti a pozície, kde nájdete prácu na skrátený úväzok najčastejšie

Podiel ponúk na skrátený úväzok v jednotlivých kategóriách pozícií

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum - 21%

Umenie a kultúra - 20%

Služby - 18%

Bezpečnosť a ochrana - 18%

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo - 15%

Prekladateľstvo a tlmočníctvo - 14%

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť - 14%

Pomocné práce - 14 %

Administratíva - 12%

Žurnalistika, polygrafia, médiá - 12%

 

Pozície s najvyšším podielom ponúk formou skráteného úväzku

Čašník 13%

Administratívny pracovník, referent 12%

Predavač - 9%

Obchodný zástupca - 9%

Assistant - 9%

Telefonický operátor - 6%

Programátor - 6%

Odborný predajca - 5%

Telemarketingový pracovník - 5%

Pokladník - 5%

Čašník - 5%

 

24.04.2015 12:23
Zdroj: www.profesia.sk (za obdobie od 1.1. 2014 do 25.9.2014)
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu