Viete, že...

Ideálna práca na čiastočný úväzok

O tom, čo je to flexibilný pracovný úväzok sa za posledné 3 roky začalo písať o trošku viac, než ako to bolo v predchádzajúcej dekáde. Bez dlhého či krátkeho úvodu, spomeniem len toľko, že ide o typ trvalého pracovného pomeru, resp. “zamestnaneckého” vzťahu, kedy zamestnanec získava od zamestnávateľa flexibilné podmienky čo do otázky usporiadania pracovného času a miesta.  Ide tieto formy:

 • čiastočný úväzok

 • práca z domu (homeworking)

 • zdieľanie pracového miesta

 • stlačený praovný týždeň

 • pohyblivá pracovná doba

 • dlhodobejšia prestávka

 • práca na zavolanie

 • projektové zamestnanie

Po vyše troch rokoch prevádzkovania pracovného portálu zameraného na osvetu a hlavne na zverejňovanie a šírenie pracovných ponúk na flexibilný úväzok, vieme tvrdiť, ktoré formy sú najznámejšie, najviac uplatňované a naviac žiadané.  V drvivej väčšine príapadov uchádzači vyhľadávajú čiastočný úväzok alebo prácu z domu, a predovšetkým ich kombináciu.

Typickými predstaviteľmi týchto záujemcov sú matky na a po rodičovskej dovolenke, ale nie len tie. V poslednej dobe pribúdajú ľudia, ktorí chcú vypnúť v kariére, prípadne spomaliť, či presmerovať sa.

A ktorá práca na čiastočný úväzok je ideálna a najviac reflektovaná? Podľa odpovedí, resp. reakcií na zverejnené pracovné ponuky na flexibilný úväzok ide predovšetkým o tieto pozície: 

 • administratívny/a pracovník/čka

 • asistent/ka marketingového alebo obchodného oddelenia

 • pomoc pri opisovaní dokumentov

 • autor pre e-book

 • referent ekonomického úseku

Medzi ostatné “flexibilné” pracovné ponuky, na ktoré uchádzači reagovali, patrili:

 • grafik

 • web designer

 • telefonista

 • špeditér

 • predavač/ka

 • pomocník na farme

 • pekár

 • chyžná, upratovačka

 • pracovník v reštauračných službách

Nie vždy je populárny len polovičný pracovný úväzok. Flexibilita môže byť rôzna – 6 hodinový úväzok, striedanie kratších a dlhších týždňov alebo kombinácia skráteného úväzku s prácou z domu nie sú na zahodenie.

Vlasta Kostercová | 27.11.2015 11:45
Zdroj: www.flexipraca.sk
 
 
Prečítajte si tiež

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu