Viete, že...

 • PRÍKLAD ZO SLOVENSKA - Ako skĺbiť prácu a letné prázdniny svojich detí

  NESS Summer Club Prinášame Vám pozitívne príklady zo Slovenska z oblasti zodpovedného podnikania. Tento krát z Košíc zo spoločnosti NESS KDC. NESS vytvoril letný klub pre deti svojich zamestnancov v svojej centrále v Košiciach, ktorý funguje celé leto. Umožňuje tak...
  Zuzana Kresánková | 21.10.2013 13:35
  zobraziť celý článok
 • PRÍIKLAD - Ako sa zlaďuje práca a rodina v Nórsku

  Súhrn: Nórski rodičia si môžu vziať 46 týždňov rodičovskej dovolenky, v ktorej priebehu poberajú plat v plnej výške alebo 56 týždňov, behom ktorých poberajú plat vo výške 80%. Tri týždne pred a šesť týždňov po narodení dieťaťa sú rezervované pre matku,...
  29.05.2013 13:49
  zobraziť celý článok
 • ŠTATISTIKA - Zamestnanosť mužov a žien na kratší pracovný čas

  Slovenská republika už dlhodobo patrí v Európe medzi krajiny s najnižším podielom žien a mužov zamestnaných na kratší pracovný čas. Efekt znevýhodňovania žien v dôsledku nižšieho pracovného úväzku sa na Slovensku neprejavuje tak...
  16.05.2013 11:33
  zobraziť celý článok
 • ŠTATISTIKA - Zamestnanosť matiek s deťmi

  Veľmi dobrým indikátorom reálnej rodovej rovnosti na trhu práce v tej-ktorej krajine je miera zamestnanosti žien s deťmi. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú často veľmi veľké (ako ukazuje tabuľka nižšie) a často sú ovplyvnené množstvom rôznych faktorov.
  16.05.2013 10:48
  zobraziť celý článok
 • Ako uplatniť "PROGRAM FLEXIBILNEJ PRÁCE" pre matky

  1.  FLEXIBILNÝ PRACOVNÝ MODEL Ide o využitie jedného alebo viacerých modelov podporujúcich flexibilitu pre zamestnanca a tým i jeho spokojnoť, lojálnosť a efektivitu. Možností je niekoľko. Podstata flexibility spočíva vo flexibilnom rozdelení...
  28.02.2013 19:10
  zobraziť celý článok
 • FLEXIPRÁCA ODPORÚČA ...

  Vytvorili sme otvorený zoznam odporúčaní pre štát, zamestnávateľov a iné inštitúcie podporujúce zvyšovanie zamestnanosti. Tvoríme ho z pohľadu uplatňovania flexibilných foriem práce. Zoznam na základe Vašich inšpiratívnych odporúčaní budeme ďalej dopĺňať....
  28.02.2013 18:57
  zobraziť celý článok
 • PRÍKLAD - Poďme do Švédska

  Ktorá mama by si neželala byť v práci flexibilná natoľko, že sa môže hodnotne venovať i rodine? Veď keď je spokojná mama, spokojná je i celá rodina – deti a partner. No a potom vy sa usmievate a pozitívne vás vníma i okolie.Mnohokrát realita je však takáto:...
  Vlasta Kostercová | 17.01.2013 11:56
  zobraziť celý článok
 • Rovnica v nerovnováhe

  Ešte skôr ako som sa pustila do projetku www.flexipraca.sk , mi stále vŕtalo v hlave ako dokážu ženy, matky menších detí pracovať a zároveň tráviť hodnotný čas s deťmi a celkovo starať sa o rodinu. Keď som sa o to pokúšala sama, mylela som, že to ani nejde. Do...
  Vlasta Kostercová | 17.01.2013 11:53
  zobraziť celý článok
 • VLASTNÝ PRIESKUM - Prieskum o zlaďovaní pracovného a rodinného života

  Pre pokračovanie v rozvíjaní témy pracovnej flexibility a work-life balance Vám predkladáme ďalšie zvedavé otázky, ktoré by napovedali akým smerom by sa mal pracovný trh na Slovensku uberať. Je zameraný na rodičov, ktorí sú/boli na materskej alebo rodičovskej dovolenke a sú...
  Vlasta Kostercová | 10.01.2013 13:30
  zobraziť celý článok
 • PRÍKLAD - Bank of Ireland - Írsko

  Bank of Ireland ponúka celý rad konkrétnych opatrení podporujúcich rovnováhu medzi pracovným a osobným životom zamestnancov na všetkých úrovniach. Konkrétne možnosti flexibilnej práce, o ktoré je možno požiadať:Zdieľanie pracovného úväzku – poskytované všetkým stálym...
  Miroslav Šipikal | 10.01.2013 12:48
  zobraziť celý článok
<<   1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu